Artificial Intelligence

I dagens affärsvärld spelar artificiell intelligens, drivet av framsteg inom djupinlärning, en avgörande roll för många organisationer. Dessa nyskapare har gått bortom bruset, integrerat AI effektivt i stor skala och överträffar nu sina konkurrenter. 

Modern teknik ger oss möjligheten att avkoda och skapa text, bilder och ljud som aldrig tidigare. Begrepp som ansvarsfull AI, MLOps och No/Low-Code-plattformar revolutionerar hur företag närmar sig AI-projekt. Implementering av AI on the edge är en avgörande frontspelare. Att ignorera dessa ämnen innebär att missa möjligheter att driva positiva förändringar och innovation inom organisationen. 

Referenser

How the Customer Engagement Platform helped the TEC to increase their customer knowledge and customer satisfaction

Hur Kundengagemangsplattformen hjälpte TEC att öka sin kunskap om kunderna och kundnöjdheten

TEC är den offentliga transportoperatören i Vallonien och en av de viktigaste aktörerna inom mobilitet, ekonomisk, social och hållbar utveckling i Belgien. Med totalt 5 534 anställda täcker TEC 5 olika regioner genom 778 linjer med totalt 2 500 bussar och spårvagnar.

Mer information
Retail

Carrefour Belgium samarbetar med Google Cloud och Orange Business för att förbättra kundengagemang

Med 11 000 anställda över 700 butiker och en omsättning på 4 miljarder euro är Carrefour Belgium en framstående detaljhandelsjätte i Belgien. Inom en mycket konkurrensutsatt bransch strävade företaget efter att utnyttja sina data för förbättrad förståelse och kommunikation med kunderna.

Mer information

Artificiell intelligens erbjuder många sätt att lösa affärsutmaningar, men det är avgörande att organisationer prioriterar problemhantering framför att förälska sig i en specifik lösning. För att framgångsrikt navigera AI-initiativ bör organisationer börja med väldefinierade användningsfall som har en tydlig och mätbar påverkan. 

Överväg frågor som: "Vilka fördelar kommer en noggrann prognosmodell att medföra?" eller "Hur kan en intelligent assistent förbättra produktiviteten?" Dessa frågor bör vägleda utvecklingsprocessen och förbli en huvudsaklig del i en värdeorienterad strategi för organisationer som följer AI-lösningar. Kom ihåg, AI bör alltid tjäna ett strategiskt syfte, inte bara vara ett trendigt buzzword.

Frigöra kraften i AI: Övervinna vanliga utmaningar vid genomförandet

Potentialen hos AI är ovedersäglig, men organisationer når ofta inte dess transformerande fördelar på grund av flera återkommande hinder: 

 

Medan AI-tekniken fortsätter att utvecklas är dess potential att revolutionera branscher obegränsad. Den kan erbjuda många fördelar, inklusive förbättrat beslutsfattande, personliga upplevelser, kostnadsbesparingar och ökad produktivitet. 

 • Bättre varumärkesbild och rykte  

 • Ökad intäkt  

 • Kostnadsbesparingar 

 • Ökad operationell effektivitet  

 • Starkare medarbetarengagemang 

Varför välja Orange Business

 • Värdeorienterad 

  Värdeorienterad 

  Vi hanterar verkliga utmaningar och implementerar AI-projekt som är utformade för att leverera snabb och mätbar påverkan. 

 • Skräddarsydd

  Skräddarsydd

  Vår strategi är anpassad och verktygsoberoende, noggrant utformad för att passa din organisations mognadsnivå och ambitioner. 

 • Helhetsbild 

  Helhetsbild 

  Vi börjar smått och tänker stort med hela bilden i åtanke: AI-styrning, strategiverktyg och infrastruktur, anpassning och litteratur. 

 • Skalbar

  Skalbar

  Vi bygger skalbara AI-lösningar som är utformade för att hantera ökande krav och anpassa sig dynamiskt till dina datavolymer, användarbehov och utvecklande organisationsmål.