Real-Time Customer Data

Att ha ett 360-graders kundperspektiv har länge varit avgörande för att driva lönsamma CX-initiativ. Förmågan att unikt identifiera individer och leverera relevanta och engagerande interaktioner baserat på deras historiska beteenden, köpmönster och preferenser över olika kanaler och platser är av största vikt. Ändå når den konventionella, ganska statiska 360-graders hypotesen inte alltid upp till moderna kundförväntningar och operativ effektivitet. För att utmärka sig behöver företag profilera kunderna i realtid för att bättre driva sin omnikanal-strategi.  

"64% av digitalt drivna företag säger att hantera ökande datavolymer är högsta prioritet"

AI-in-Social-Media.jpg

Möt utmaningarna med din kunddata i realtid

Vid realtidsinteraktion önskar kunder omedelbart information

Kunden söker snabba svar under hela sin resa - från att kolla in varumärken och jämföra produkter till att läsa recensioner, göra köp, få svar eller lösa problem. Att inte uppfylla detta behov leder till distansering. För att sticka ut på en konkurrensutsatt marknad måste företag erbjuda snabba och relevanta interaktioner. Användning av kunddata i realtid är en vinnande strategi för att fånga och behålla kundens uppmärksamhet, säkerställa varaktigt engagemang och nöjdhet.

Data Driven Marketing.png

Varför välja Orange Business

 • Digital Services

  Expertis 

  Expertis 

  Vi har bred kunskap inom Customer Experience (CX) och utvinna värde ur datakällor. Från traditionell CRM och marknadsföringsautomation till avancerade plattformar för kunddata och orkestrering. Denna kunskap kompletteras med våra data- och analysspecialisters expertkunskaper, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda omfattande CX-lösningar.

 • Expediting timelines

  Gedigen erfarenhet

  Gedigen erfarenhet

  Vi har en solid erfarenhet och referenser av att hjälpa företag inom området kunddata i realtid. En kombination av uppköp och kontinuerlig uppbyggnad av kompetens samt nära samarbeten med våra uppskattade partners har hjälpt oss på vägen.

 • Digital Services

  Bred branschkunskap

  Bred branschkunskap

  Vår kunskap sträcker sig över en bred skala av branscher, inklusive detaljhandel, resor, finansiella tjänster och mer.