Workspace as a Service

Öka produktiviteten med Workspace as a Service 

Att övergå till en digital arbetsmiljö är nu mindre av ett val och mer av ett måste för företag. Workspace as a Service (WaaS) spelar en nyckelroll i detta steg, erbjuder en digital arbetsmiljö som passar olika arbetsstilar och platser, vilket gör arbetet smidigare och mer anpassningsbart för alla inblandade. 

I kampen att attrahera och behålla toppkompetens är det avgörande att se till att de anställda har en bra arbetsupplevelse. Men att introducera hybridarbete medför nya utmaningar. En balans måste uppnås mellan att erbjuda flexibilitet och att upprätthålla robusta, säkra och sammanhängande digitala arbetsmiljöer. Anställda kräver en sömlös digital upplevelse med flexibilitet att arbeta från vilken plats som helst, på vilken enhet som helst, när som helst. 

För IT-avdelningarna fördubblas utmaningen: att säkerställa konsekvent, säker och pålitlig åtkomst till arbetsmiljöer, samtidigt som man frigör bandbredd för att driva innovation i en ständigt föränderlig teknologisk miljö. Att se till att IT inte trasslas in i dagliga tekniska problem, som administrativa uppgifter, och kan fokusera på mer strategiska, innovativa strävanden kräver en omprövning av traditionella arbetsplatsmodeller. Och det är där Workspace as a Service (WaaS) kommer in i bilden och blir en vital del av en modern affärsstrategi. 

Business-Intelligence-Developer.jpg

Vår expertis: Anpassning av din arbetsplats till moderna behov

Att navigera i den digitala transformationen och anpassa sig till hybridarbetsstilar kan vara komplicerat, men vår expertis inom Workspace as a Service (WaaS) hjälper till att förenkla denna övergång. Vi erbjuder inte bara en tjänst; vi levererar en anpassad digital arbetsplats utformad för att stärka dina team var de än väljer att arbeta, och säkerställer en felfri användarupplevelse samtidigt som vi skyddar dina vitala företagsdata. 

Våra skräddarsydda WaaS-lösningar är utformade för att passa dina unika organisationsbehov, i linje med din IT-strategi samtidigt som onödiga tekniska komplikationer elimineras både för IT-personal och anställda. Det innebär att ditt IT-team får andrum och kan ändra fokus från att ständigt släcka bränder till att innovera och driva företaget framåt. 

Genom att strategiskt förenkla och säkerställa din digitala arbetsmiljö bryter vi gamla mönster för ditt företag, inte bara för att navigera utan för att blomstra bland de krav som den moderna arbetsmiljön ställer. Tillsammans bygger vi en arbetsmiljö som inte bara handlar om att hantera IT, utan som aktivt bidrar till att förbättra det dagliga arbetet och skapa tillfredställelse på jobbet. 

Djupdyk i våra innovativa lösningar för Workspace as a Service Här →

Orange Business

Med över två decennier av beprövad expertis och ett team med över 150 specialister är vi ledande inom att designa, bygga och hantera moderna, digitala arbetsmiljölösningar och har erhållit högsta auktoriteter från branschledande företag som Microsoft, Citrix och VMware. Vi står som din pålitliga partner inom digital arbetsmiljöomvandling, engagerade i att göra det komplexa enkelt, säkerställa att din digitala arbetsmiljö inte bara är ett verktyg, utan en katalysator som driver ditt företag framåt med självförtroende och resiliens. 

AI Research Scientis

Varför välja vår Workspace as a Service

 • Enable Secure Hybrid Working

  Möjliggör säkert hybridarbete

  Möjliggör säkert hybridarbete

  Upplev smidigt hybridarbete med vår tjänst, som erbjuder säkra och flexibla lösningar för kontors- och distansarbete, och förbättrar balansen mellan arbete och fritid för den moderna anställda.

 • Unlock Business Focus with Simplified IT

  Frigör fokus för affärsmöjligheter med förenklad IT

  Frigör fokus för affärsmöjligheter med förenklad IT

  Välj en tydlig väg till innovativ tillväxt genom att anförtro din digitala arbetsmiljö åt våra förvaltade tjänster. Vi säkerställer oavbruten tillgänglighet, optimal prestanda och kvalitet, vilket ger ditt team friheten att innovera och förbättra primära affärsprocesser. 

 • Craft a workspace that perpetually evolves with your organization. Our service contracts embed continuous innovation as a cornerstone, ensuring your technology not merely adapts, but proactively advances in tandem with your dynamic enterprise needs, optimizing cost-efficiency and elevating user satisfaction and productivity.

  Kontinuerlig arbetsplatsinnovation

  Kontinuerlig arbetsplatsinnovation

  Skapa en arbetsmiljö som ständigt utvecklas med din organisation. Våra serviceavtal inbäddar kontinuerlig innovation som en hörnsten, vilket säkerställer att din teknik inte bara anpassar sig, utan proaktivt utvecklas i takt med dina dynamiska företagsbehov, vilket optimerar kostnadseffektiviteten och höjer användarnöjdhet och produktivitet. 

 • Unlock Financial Agility

  Frigör ekonomisk smidighet

  Frigör ekonomisk smidighet

  Optimera finansiell och operationell smidighet i en snabbt föränderlig affärsmiljö med vår Workspace as a Service. Få tillgång till digitala arbetsplatslösningar i världsklass genom vår enkla modell med betala-efter-behov, vilket säkerställer att du använder och betalar endast för det du behöver, samtidigt som du undviker betydande infrastrukturinvesteringar. 

 • Elevated Employee Experience

  Förbättrad upplevelse för dina anställda

  Förbättrad upplevelse för dina anställda

  Öka nöjdheten och produktiviteten med vår Workspace as a Service, vilket säkerställer att anställda har enkel och säker åtkomst till viktiga verktyg och resurser. 

Våra tjänster

Din resa mot en förenklad digital framtid börjar här

Är du redo att navigera vägen mot en flexibel och innovativ digital arbetsmiljö? Hos Orange Business är våra branschexperter inte bara konsulter - de är dina strategiska partner som skräddarsyr en digital arbetsmiljö som driver ditt företag mot framtiden, vilket säkerställer att varje steg är säkert, effektivt och anställdvänligt. Låt oss utforska tillsammans hur vår Workspace as a Service kan vara katalysatorn för din organisations tillväxt, och anpassa tekniken till dina affärsbehov och mål.