Data Culture

Målet för företag idag är att främja datadrivna organisationer. Grunden för att uppnå en datadriven verksamhet hänger på att vårda en enhetlig datavision och ett gemensamt mål för hela organisationen - en avgörande komponent inom datahantering. 

De återkommande utmaningar som företag står inför i datarelaterade projekt, vare sig de involverar teknik eller organisation, framhäver det väsentliga behovet av rätt datakultur. 

Digital Services

Referenser

Retail

Carrefour Belgium samarbetar med Google Cloud och Orange Business för att förbättra kundengagemang

Med 11 000 anställda över 700 butiker och en omsättning på 4 miljarder euro är Carrefour Belgium en framstående detaljhandelsjätte i Belgien. Inom en mycket konkurrensutsatt bransch strävade företaget efter att utnyttja sina data för förbättrad förståelse och kommunikation med kunderna.

Mer information
How the Customer Engagement Platform helped the TEC to increase their customer knowledge and customer satisfaction

Hur Kundengagemangsplattformen hjälpte TEC att öka sin kunskap om kunderna och kundnöjdheten

TEC är den offentliga transportoperatören i Vallonien och en av de viktigaste aktörerna inom mobilitet, ekonomisk, social och hållbar utveckling i Belgien. Med totalt 5 534 anställda täcker TEC 5 olika regioner genom 778 linjer med totalt 2 500 bussar och spårvagnar.

Mer information

Datakultur: Bränsle för din datadrivna resa

Vår expertis är en kompass för företag på deras moderna dataresa. Den börjar med allmän kännedom där varje individ (oavsett position inom företaget), spelar en avgörande roll för dataekosystemet. Morgondagens medarbetare är de som vill utveckla sig med nya färdigheter inom data, där Orange Business engagerar sig i att stärka företag genom att uppgradera sina team. 

Vi ger organisationer möjlighet att främja en kultur med öppet utbyte och samarbete, ge utrymme för fritt flöde av idéer och uppmuntra innovation på varje nivå. Vår omfattande verktygslåda stödjer din transformationsresa. Personlig coaching, interaktiva webbinarier och skräddarsydd utbildning rustar varje teammedlem för framtida datadrivna projekt. 

Att etablera en datakultur genom vår metod är inte bara för intressenternas tillfredsställelse; det är en betydande kostnadsbesparande åtgärd. Otaliga projekt misslyckas på grund av brister i tolkning av data. Genom kompetensförstärkning underlättar vi övergången från koncept till utförande - en strategisk investering som säkrar ditt företags framtid. 

Big Data Visualization.png

Varför välja Orange Business?

 • Vignette Digital Services

  Datacoacher

  Datacoacher

  Oavsett om det handlar om att förbättra datastyrning, fördjupa sig i AI eller designa robusta dataarkitekturer i molnet, vägleder våra experter dig i varje steg. 

 • Vignette Digital Services

  Bedömningsram för datakultur

  Bedömningsram för datakultur

  Vår metod bygger på en ram för moderna dataplattformar, vilket möjliggör en sömlös integrering av datakultur över infrastruktur, arkitektur, styrning och datastrategi. Vårt mål är att öka datakulturen och omvandla varje initiativ till framgång.