ISO certifieringar

Varje år genomför vi en noggrann granskning av våra kvalitetssystem (ISO9001), informationssäkerhetssystem (ISO27001) och miljöledningssystem (ISO14001) på alla våra platser i Norge, Sverige och Nederländerna.

 

Hur kan du återanvända gammal it-utrustning?

I dagen samhälle byter vi ut IT-utrustningen allt oftare. En server skrivs till exempel av under en period på 36 månader och ersätts sedan av en ny. Man kan därför lätt föreställa sig den ständigt växande högen av gammal utrustning som blir större för varje dag. Hur kan vi återanvända den på bästa sätt?

Samhällsansvar och miljö är viktigt på Orange Business, så vi har tänkt en del på hur vi kan återanvända gammal IT-utrustning och har kommit fram till vad vi tycker är en bra idé. Vi vill inte riskera att vi gör oss av med utrustning som det fortfarande finns data lagrad på, så all lagrad data raderas naturligtvis. Därefter skickar vi utrustningen till ett återvinningsföretag och skänker pengarna till välgörenhet.

Vi gör mer än att bara återvinna gammal utrustning. När vi köper ny hårdvara, eller ersätter gammal, gör vi detta utifrån vår gröna IT-strategi. För oss är det viktigt att tänka på vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Stora driftsplattformar kräver stora mängder serverkapacitet och blir lätt stora energiförbrukare. Genom vårt miljöengagemang, som omfattar all IT-utrustning i våra datacenter och lösningar, försöker vi att bidra till att göra IT-branschen lite grönare.

Sedan dag ett har vi utvecklat våra lösningar för att de ska förbruka så lite energi som möjligt. Vi har lyckats med detta genom olika tekniska lösningar i vår grundarkitektur och genom individuella kundlösningar. Genom att automatisera och använda delade komponenter minskar vi antalet maskiner som krävs och minskar därmed också den totala energiförbrukningen. Allt för att hushålla med våra resurser.