Data Strategy

Under det senaste decenniet har den globala datavolymen ökat exponentiellt och utgör en pressande utmaning för företag att fullt ut utnyttja denna ovärderliga resurs inom sina informationssystem. Implementeringen av en robust datastrategi är av största vikt för att säkerställa långsiktig framgång. 

En stark datastrategi utgör grunden för alla datarelaterade beslut och kopplar företagets strategiska mål till sina dataprojekt. Den går utöver enbart teknik och besvarar den viktiga frågan: "Hur kan data stödja vår företagsstrategi?" Denna strategi har viktiga komponenter, inklusive utvärdering av datamognad, att finna värde i data, att fastställa regler för dataskydd och att tydligt definiera roller för datahantering. 

Referenser

How the Customer Engagement Platform helped the TEC to increase their customer knowledge and customer satisfaction

Hur Kundengagemangsplattformen hjälpte TEC att öka sin kunskap om kunderna och kundnöjdheten

TEC är den offentliga transportoperatören i Vallonien och en av de viktigaste aktörerna inom mobilitet, ekonomisk, social och hållbar utveckling i Belgien. Med totalt 5 534 anställda täcker TEC 5 olika regioner genom 778 linjer med totalt 2 500 bussar och spårvagnar.

Mer information
Retail

Carrefour Belgium samarbetar med Google Cloud och Orange Business för att förbättra kundengagemang

Med 11 000 anställda över 700 butiker och en omsättning på 4 miljarder euro är Carrefour Belgium en framstående detaljhandelsjätte i Belgien. Inom en mycket konkurrensutsatt bransch strävade företaget efter att utnyttja sina data för förbättrad förståelse och kommunikation med kunderna.

Mer information

Att utveckla en effektiv datastrategi förblir en gemensam utmaning för många företag. Tyvärr saknar flera företag en dokumenterad eller holistisk datastrategi och begränsar den ofta enbart till tekniken. För att möta detta är det viktigt att företagets ledningsgrupp prioriterar datastrategin. De spelar en avgörande roll i att definiera den övergripande visionen och de nödvändiga stegen för ett framgångsrikt genomförande. 

På Orange Business har vi skapat ”The Modern Data Journey”-ramverket, ett avgörande verktyg för att förena dina datainsatser med din företagsstrategi. 

Varför välja Orange Business?

  • Bedömningsram för datakultur

    Bedömningsram för datakultur

    Vår metod bygger på en ram för moderna dataplattformar, vilket möjliggör en sömlös integrering av datakultur över infrastruktur, arkitektur, styrning och datastrategi. Vårt mål är att öka datakulturen och omvandla varje initiativ till framgång. 

  • Datacoacher

    Datacoacher

    Oavsett om det handlar om att förbättra datastyrning, fördjupa sig i AI eller designa robusta dataarkitekturer i molnet, vägleder våra experter dig i varje steg.