Cloud Managed Services

Med managerade tjänster kan du fokusera på din kärnverksamhet 

Professionell hantering av applikationer och tjänster för slutanvändare i komplexa miljöer är alltid utmanande. Olika system och tekniker är till exempel sällan optimerade för att interagera. 

Med våra managerade tjänsteerbjudanden tar vi fullt ansvar för tillgängligheten till din lösning, oavsett komplexitet, samtidigt som vi upprätthåller den överenskomna tillgängligheten. I kombination med skalbara tjänster och tillräcklig prestanda är detta den bästa möjliga lösningen på marknaden. Nyckeln till detta är förutsägbarhet. 

Big-Data-Analytics.jpg

Våra kundcase

307796-645x480.png

AWS kundcase: Ruter och AWS partner Orange Business

Ruter vill hjälpa människor att inte bara ta sig från hållplats till hållplats, utan från dörr till dörr – med buss, spårvagn, båt, järnväg, cykel och till fots.

Ruter gör detta med hjälp av plattformen ”Kafka”. Detta är en gemensam skalbar lösning som låter informationen flöda mellan olika transport- och IT-system. Nya system kan integreras relativt enkelt i Kafka, vilket innebär att både nya transportalternativ och användarbehov kan skyddas.

Mer information
EcoOnlie customer story

Modernisering och databasmigrering till Aurora serverless V2 för EcoOnline

I en alltmer digital och snabbt föränderlig värld ställs företag ständigt inför nya miljö-, hälso- och säkerhetsrisker (MHS). Det norska företaget EcoOnline har specialiserat sig på att utveckla system för hantering av MHS-initiativ. För att ligga i framkant på MHS-marknaden har företaget anlitat Orange Business som sin AWS-partner. I detta fall kommer en migrering från serverlös V1 till V2, som stöder nyare versioner av PostgreSQL, att förbättra utvecklingshastigheten och minska kostnaderna.

Mer information
Allvit thumb

Migrering och managerade tjänster avlastar DevOps-teamet hos Allvit

I en alltmer digital och snabbrörlig värld använder studenter över hela världen information som finns tillgängligt online som ett smart sätt att minska sina utgifter och studera mer effektivt. Allvit AS är ett företag som erbjuder digitala lösningar för inlärning till studenter i Norge. Företagets resa mot molnet började under våren 2022 med att man valde Orange Business som sin MSP-partner. Startskottet för DevOps-samarbetet var ett kritiskt projekt där en digital lösning skulle flyttas.

Mer information
Inera-thumb

Inera stöttar digitaliseringen av välfärdssverige med gemensam digital infrastruktur och arkitektur

Inera är den nationellt sammanhållande aktören för digitalisering inom kommuner och regioner. De levererar kritiska tjänster till invånare och verksamheter inom välfärden, som exempelvis Vårdguiden 1177 med 16 miljoner inloggningar per månad. För att trygga tjänsterna behöver Inera en säker och tillgänglig digital infrastruktur som kan skala upp och ner när behovet skiftar.

Mer information

Fördelarna med vårt Managed Services erbjudande

Viktiga områden för Managed Services

Orange Business erbjuder outsourcing av hela eller delar av dina molninformationssystem, från operativsystemet till kritiska affärsapplikationer, i ett nätverk av transparens och förtroende.

 • Totalt serviceansvar 
  Vi säkerställer heltäckande tillgänglighet till tjänsterna genom att ta operativt ansvar och tillhandahålla dedikerad tjänstehantering. 

 • Hantering av komplexa lösningar 
  Vi tar operativt ansvar för komplexa arkitekturer och system samt tar ett helhetsansvar för er teknikvärdekedja och säkerställer tillgängligheten mellan interna och externa aktiviteter. 

 • Upprätthålla verksamhetskritiska tjänster 
  Genom att använda våra unika verktyg, robusta teknik och breda expertis säkerställer vi effektiv skalning av alla komponenter i din lösning. Vi garanterar tillgängligheten till verksamhetskritiska tjänster och affärsprocesser genom helt redundanta lösningar och datacenter. 

 • Kontinuitet i verksamheten 
  För att garantera att din tekniska lösning ger ditt företag den tillgänglighet och prestanda det behöver har vi dedikerade service management-specialister på plats. De hjälper till att säkra kontinuiteten i dina tekniska lösningar. 

Ett dedikerat kundteam för hela din resa med oss:

Tillsammans kan vi transformera ditt företag