Vi tar fullt ansvar för tillgängligheten av din lösning, oavsett komplexitet, samtidigt som vi upprätthåller den överenskomna tillgängligheten. I kombination med skalbara tjänster och prestanda ger detta dig den bästa möjliga lösningen. 

Förutom att garantera tillgänglighet utökar vi våra tjänster för att omfatta incidenthantering och teknisk support. Om några problem uppstår är vårt team välutrustat för att hantera incidenter snabbt och erbjuda den nödvändiga tekniska supporten för att lösa dem effektivt. 

  • ISO-certifierad 

  • IaaS, PaaS och Self-service 

  • Privat, Publik eller Hybridmoln

  • ITIL, DevOps, FinOps 

 

Cloud-Engineering.jpg