Med egna lokala datacenter i Norge, Sverige, Nederländerna och Tyskland och 20 års erfarenhet av att leverera affärskritiska digitala tjänster är Orange Business en pålitlig partner att stötta ditt företags digitala transformationsresa. Vi använder alltid certifierade och beprövade lösningar och involverar partners som bidrar till att garantera datasuveränitet, regelefterlevnad, säkerhet och skalbarhet inför framtiden. 

Prisbelönt operativ excellens

Våra lokala och dedikerade kundteam arbetar nära och tillsammans med kunderna och säkerställer att affärsverksamheten fungerar optimalt både idag och utvecklas framåt. Med proaktiva metoder för tjänstehantering, där vi kontinuerligt förbättrar plattformslösningar och processer, erbjuder bästa tillgänglighet, prestanda, säkerhet och kostnadseffektivitet kan vi hjälpa våra kunder att fortsätta utveckla sin verksamhet byggd på modern IT-teknologi. 

Cloud-Engineering.jpg