Data Infrastructure

Datainfrastrukturen utgör grunden för en organisations managerade datastrategi. Det är uppsättningen fysiska komponenter som används för att lagra, hantera och komma åt data. Detta inkluderar hårdvara, programvara och nätverkskomponenter. 

Målet med denna del i varje dataprojekt är att säkerställa att företag kan omvandla verkliga händelser, såsom ett kundsamtal eller en IOT-händelse, till tillgängliga och pålitliga data, med andra ord att omvandla fysiska händelser till digitala händelser. 

Cloud-Architect.jpg

Referenser

Retail

Carrefour Belgium samarbetar med Google Cloud och Orange Business för att förbättra kundengagemang

Med 11 000 anställda över 700 butiker och en omsättning på 4 miljarder euro är Carrefour Belgium en framstående detaljhandelsjätte i Belgien. Inom en mycket konkurrensutsatt bransch strävade företaget efter att utnyttja sina data för förbättrad förståelse och kommunikation med kunderna.

Mer information
How the Customer Engagement Platform helped the TEC to increase their customer knowledge and customer satisfaction

Hur Kundengagemangsplattformen hjälpte TEC att öka sin kunskap om kunderna och kundnöjdheten

TEC är den offentliga transportoperatören i Vallonien och en av de viktigaste aktörerna inom mobilitet, ekonomisk, social och hållbar utveckling i Belgien. Med totalt 5 534 anställda täcker TEC 5 olika regioner genom 778 linjer med totalt 2 500 bussar och spårvagnar.

Mer information

Oavsett om det är på en publik-, privat- eller lokal molntjänst, har detta grundläggande datainfrastrukturlager en betydande del i dataprojekt. Dess påverkan på dataplattformarnas förmågor, operationell komplexitet, kostnader och talent retention är enorm. En modern, innovativ stack är avgörande för framgång och attraktion av kvalificerade individer samt för att förhindra kompetensflykt. 

Dessutom är det av yttersta vikt att känna igen att det dynamiska landskapet av europeiska föreskrifter har en djupgående inverkan på företagens datainfrastruktur. Bland de anmärkningsvärda direktiven finns NIS2, som påverkar säkerheten för nätverks- och informationssystem i hög grad. Dessutom representerar CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), ett centralt initiativ från Europeiska unionen med syfte att etablera enhetliga och standardiserade rapporteringskriterier för företag, särskilt med avseende på deras sociala hållbarhetsinsatser. Dessutom utgör GDPR (General Data Protection Regulation), en omfattande lagstiftning inom Europeiska unionen, som noggrant reglerar insamling och lagring av personuppgifter hos organisationer. 

Data-Center.jpg

Maximera din datas potential med experttjänster inom infrastruktur

Varför välja Orange Business?

 • Digital Services

  Molntjänst

  Molntjänst

  Vi erbjuder plattforms- och hanteringstjänster för kritiska molnapplikationer, bygger och kör lösningar i världsklass, säkra, skalbara och kostnadseffektiva miljöer, på privata, publika eller hybridmoln.

 • Digital Services

  Talang

  Talang

  Arbeta med kvalificerade personer som är utbildade inom de senaste datateknikerna.

 • Digital Services

  Efterlevnad

  Efterlevnad

  Få stöd och skapa en datainfrastruktur som erbjuder regelefterlevnad per design och säkerställ dataskydd och integritet. 

 • Digital Services

  Ekodesign

  Ekodesign

  Förbättra effektiviteten, minimera resursförbrukningen och använd förnybar energi för att minska miljöpåverkan.