Public Cloud

Publika moln möjliggör företagsutveckling och innovation 

Det publika molnet erbjuder en mängd tjänster för innovation och utveckling av nya tjänster. De ledande molnleverantörerna investerar kraftigt i toppmodern teknologi för att göra den tillgänglig för sina kunder. Orange Business är inriktade på verksamhetskritiska lösningar och vi är glada att även våra kunder bekräftar vår starka kompetens inom multi-cloud. Vi hjälper dig att uppnå ditt företags affärmål och resultat.  

Våra Azure- och AWS-certifierade experter hjälper till med bedömning av planerade och befintliga molndistributioner, hybridlösningar, komplexa multi-kontomiljöer och avancerad nätverkshantering i molnmiljö. De erbjuder ”lift and shift” av befintliga miljöer, omkonstruktion och rekonstruktion av befintliga tjänster samt specialisttjänster som FinOps- och DevOps-uppsättningar. 

Våra kundcase

Ruter customer story

Implementering av Client VPN hos Ruter

I en alltmer digital och snabbt föränderlig värld är säkerhet och tid till marknaden avgörande för kommersiell framgång. Företaget Ruter AS är ansvarigt för kollektivtrafiken i Norges huvudstad Oslo och delar av Viken. Ruter hade olika metoder för utvecklare att få åtkomst till applikationer. Säkerhet, utvecklingshastighet och kostnader blev därför inte optimerade. I det här fallet blev det förbättrat med en Client VPN-lösning som gjorde det möjligt för Ruter att utnyttja AWS-plattformen på ett mer effektivt sätt.

Mer information
Allvit thumb

Migrering och managerade tjänster avlastar DevOps-teamet hos Allvit

I en alltmer digital och snabbrörlig värld använder studenter över hela världen information som finns tillgängligt online som ett smart sätt att minska sina utgifter och studera mer effektivt. Allvit AS är ett företag som erbjuder digitala lösningar för inlärning till studenter i Norge. Företagets resa mot molnet började under våren 2022 med att man valde Orange Business som sin MSP-partner. Startskottet för DevOps-samarbetet var ett kritiskt projekt där en digital lösning skulle flyttas.

Mer information
Inera-thumb

Inera stöttar digitaliseringen av välfärdssverige med gemensam digital infrastruktur och arkitektur

Inera är den nationellt sammanhållande aktören för digitalisering inom kommuner och regioner. De levererar kritiska tjänster till invånare och verksamheter inom välfärden, som exempelvis Vårdguiden 1177 med 16 miljoner inloggningar per månad. För att trygga tjänsterna behöver Inera en säker och tillgänglig digital infrastruktur som kan skala upp och ner när behovet skiftar.

Mer information

Översikt Orange Business publika molntjänster

 • Managed Service Provider av AWS- och Azure-tjänster (CSP) med stöd av en portal för kostnader och användning (CUP). Portalen ger insikt i hur pengar spenderas och fördelas mellan olika moln, konton, prenumerationer, projekt och tjänster. 
   
 • Managerade tjänster inklusive övervakning och hantering av infrastruktur, säkerhetshantering, hantering av incidenter och katastrofåterställning. Hanteringen av incidenter kan tillhandahållas av Operations Center via Frontline Operations där fördefinierade processer specificerar hur man löser specifika varningar och händelser. 
   
 • DevOps-tjänster som hjälper kunderna att automatisera sina utvecklings- och distributionsprocesser. Detta inkluderar tjänster som konstruktion och drift av Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)-pipelines och arkitekturer, automatisering och övervakning av infrastruktur. 
   
 • PCI/DSS-certifierade miljöer på AWS och Azure för att stödja kunder som behöver bearbeta kreditkortsuppgifter. 
   
 • Granskningar och bedömningar av befintliga molndistributioner mot Well-Architecture Framework (WAF)-pelarna: kostnadsoptimering, tillförlitlighet, säkerhet, prestandaeffektivitet och operativ excellens. 

Orange Business - våra differentieringsfaktorer

Vi tillhandahåller plattforms- och hanteringstjänster för kritiska molnapplikationer, bygger och managerar lösningar i världsklass, hanterar säkra, skalbara och kostnadseffektiva miljöer, på både lokala, privata, publika och hybrida molnplattformar. 

 • Operativ excellens - med 20 års erfarenhet som leverantör av digitala tjänster, hantering av affärskritiska applikationer och med lokala datacenter i Norge, Sverige, Nederländerna och Tyskland, kan vi kombinera lokala, privata och publika molnmiljöer i en total hybrid molnleverans. 
 • Prisbelönt kundfokus - Vi är en pålitlig partner som jobbar nära och tillsammans med våra kunder. Lokala kundteam avlastar den dagliga verksamheten och frigör tid för kundens egna resurser att kunna fokusera på att utveckla den egna verksamheten. Eller så gör vi det tillsammans. Läs mer om vad andra kunder tycker. [länk till referenser] 
 • Sann digital kultur -   Våra medarbetare är våra mest värdefulla resurser. Som en attraktiv arbetsgivare för högkvalificerade personer prioriterar vi kontinuerlig utbildning och utveckling så att du alltid får tillgång till kunniga och certifierade projektledare, systemarkitekter, säkerhetsexperter etc. 
 • Säkerhet framför allt - Robust IT-säkerhet och regelverksmässig efterlevnad ingår i allt vi levererar.  Suveräna datalösningar, beprövade säkerhetsramverk och avgörande certifieringar som ISAE 3402, SOC II, PCI-DSS, ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 står till ditt förfogande.