Att skapa en hållbar molnstrategi för framtiden

Molnet hjälper dig att innovera, men det finns många fallgropar. Att tänka på hur man använder och utvecklar molnlösningar på ett säkert och ansvarsfullt sätt är komplext och kräver en plan.

De senaste åren visar att molnteknik är en viktig komponent för att göra affärer. Det handlar om att använda molnstrategier för att uppnå konkurrensfördelar i den digitala ekonomin. Gartner rapporterar att 69 % av styrelserna har påskyndat digitala initiativ som svar på den globala hälsokrisen, vilket ger bättre förutsättningar för verksamheten och IT-avdelningen att klara utmaningen med att accelerera det digitala förändringsarbetet.

Som ett resultat av detta har CIO:s roll blivit mer affärsinriktad. CIO leder ofta, tillsammans med delar av övriga verksamheten, viktiga initiativ som syftar till att främja affärstillväxt, operationell excellens, kostnadsoptimering och en förbättrad användarupplevelse.

Därför är molnet en möjliggörare

Molnteknologi och -tjänster ses som en möjliggörare för nya affärsmöjligheter och intäktsströmmar. Molnlösningar är flexibla och underlättar arbetet att snabbt introducera nya produkter och tjänster ut på marknaden. Nästa generations moln handlar inte bara om människor, processer och teknik utan också om att främja innovation, affärselasticitet och digital transformation med fokus på att leverera affärsresultat.

Ladda ner ditt whitepaper och läs mer om hur man kan använda och vidareutveckla molnlösningarna på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Hur man moderniserar IT med molnmigrering och vilka alternativ som är lämpliga beroende på prioritering och budget.

 

Ladda ner whitepaper
A cloud strategy for the future