Juridiska problem kring molnet

Övergången till multicloud innebär många affärsfördelar, men det ökar också komplexiteten. Det påverkar bland annat juridiska överväganden, såsom datasekretess, på vilken geografisk plats data är lagrad och e-discoveryfrågor.

Ladda ner broschyren

Regler för molnlösningar är inte standardiserade och omfattas inte heller av en enda jurisdiktion. I stället måste företag hantera en myriad av lagar som varierar från land till land och som ständigt förändras.

När du utvärderar att flytta data till molnet måste du också göra en riskbedömning. Medan viss riskhantering flyttar till molntjänsteleverantör (CSP), ligger ansvaret för den faktiska risken fortfarande hos kundföretaget. Det är därför viktigt att man gör en robust riskbedömning och kartlägger var alla typer av data lagras och hur man kan få åtkomst om så behövs.

Denna broschyr föreslår ett tillvägagångssätt för att minska juridisk risk. Orange Business ger tips om fem steg för att begränsa risken i molnet.

Tyckte du det här var intressant rekommenderar vi att du läser bloggen:

 

Juridiska aspekter av att flytta till molnet

 

Have-you-con-1-1141x1536.png