Varför behövs du i ett digitalt samhälle?

Det är frågan som Sara Murby Forste, Orange Business, Cloud division ställer under sin presentation på Radar Summit Stockholm den 10 november 2022. Som en av huvudtalarna lyfter hon behovet av den mänskliga faktorn i en alltmer digitaliserad och automatiserad värld.

Se hela presentationen här

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.