Näktergal är marknadsledande med Orange Business som managed services partner

Näktergal, marknadsledande inom systemstöd för digitala lån, har valt Orange Business som sin partner för managerade tjänster. Redan när företaget startades 2015 var molnet ett självklart val av teknologisk plattform för Näktergalsystemet. – Molnet är ofta mer kostnadseffektivt, mer stabilt och säkrare än on-prem servrar, förklarar Erik Bennerhult, CEO och medgrundare av Näktergal.

Molnsystemet är utformat att hantera hela låneverksamheten till banker och andra långivare. I praktiken betyder det att man på några dagar kan sätta igång med utlåning med Näktergal som systempartner, om man har tillräckligt med pengar för utlåning och tillstånd från myndigheterna.

Vid etableringen av företaget hade dock många banker bekymmer med molnets dataintegritet och säkerhet. De var också osäkra på om molnbaserade banksystem skulle välkomnas av Finansinspektionen.

– Därför utvecklade vi i molnet men installerade på kundens egna, virtuella dataservrar på vedertaget och traditionellt sätt, så kallad on-prem, säger Bennerhult.

– Det framstår kanske som baklåtsträvande men vi har många nöjda kunder med finska Bluestep som den största. Eftersom bankerna oftast har egna, professionella medarbetare som hanterar driften har det därför inte varit ett område för oss att hantera.

Men som i många andra branscher har fördelen med molnet nu också blivit accepterat av finanssektorn. Faktum är att Kantar och Basefarms «The Cloud Report 2021» visar att hela 59% av verksamheter inom bank & finans har hög mognadsgrad inom molntjänster, till skillnad mot 48% inom övriga verksamheter.

– Nu levererar vi Näktergalsystemet som SaaS-tjänst till en molnmogen och teknologiintresserad finanssektor, säger han.

SaaS står för Software-as-a-Service. Det är applikationer i molnet som anpassas efter användarnas behov. Medan många applikationsleverantörer kanske måste koda om fullständigt för att kunna leverera SaaS har vägen varit kort för Näktergal.

– Vi har kunnat fortsätta i Azure med SaaS. Men det blir ingen SaaS utan en kompetent och rutinerad driftsorganisation i ryggen. Det är trots allt bank & finans vi pratar om.

Finanssektorn ställer nämligen tuffa krav på driftsstabilitet, support och säkerhet. Näktergal gick ut på marknaden för att finna en partner som kunde leva upp till dessa krav.

– Systemutveckling är huvudfokus för vår egen organisation. Så, istället för att bli experter på drift, valde vi att leta efter den kunskapen externt.

 

 

Näktergal expanderar nu längs två axlar. Geografiskt utvidgar sig företaget från Sverige och Finland till Tyskland. Teknologiskt blir Näktergalsystemet uppdelat i moduler. Modulerna kan både etablerade nischbanker och storbanker använda fristående eller integrera i sina existerande systemlösningar.

Kort sagt är många kunder intresserade av den totala upplevelsen i Näktergalsystemet. Men för många är det orealistiskt att byta ut stora, etablerade system mot något nytt. Däremot finns det ett stort intresse för att ta in modulära godbitar som kan vara i drift inom några få veckor. Banker kan med andra ord förstärka sina stora system med moduler från Näktergal.

Ett exempel är när en bank har utmaningar i sitt existerande system med att beräkna kreditbetyg för kunder. Banken kan då använda Näktergals Credit Engine Module. Modulen genererar ett betyg och riskklass för varje kund och rekommenderar räntesats.

Näktergals amorteringskalkylator kan hjälpa banker att sätta stopp för felaktigt satta amorteringsregler. Modulen tillämpar existerande regelverk och anger korrekta regler och månadskostnad för varje kund, även de mest komplicerade specialfall.

Erik Engström Bennerhult

Erik Bennerhult

CEO och medgrundare av Näktergal

“ – Att välja hela eller moduler av vårt system innebär att bankens egen driftsorganisation inte behöver bygga extra kapacitet. SaaS-tillgängligeten gör det därför enklare för kunden att använda Näktergal. Vi går helt enkelt förbi kön av prioriterade uppgifter som hanteras av bankens IT-avdelning.

– På Näktergal är vi duktiga på att bygga finanssystem. Vi kan analysera kundens behov och bygga automatiserade, säkra och stabila system. Driftskompetens på den nivå som finanssektorn kräver hämtar vi utifrån, säger Erik Bennerhult, CEO och medgrundare till Näktergal.

Från Näktergal får bankerna ett smidigt och flexibelt SaaS-system. Orange Business har som mål att ge kunderna konkurrensfördelar på marknaden genom att tillhandahålla hög driftseffektivitet och flexibilitet. ”

Fakta om Näktergal

Näktergal levererar ett digitalt utlåningssystem som är det mest automatiserade på marknaden. Näktergalsystemet får banker och andra långivare att snabbt komma igång, växa i volymer och öppnar upp för smarta sätt att etablera sig på nya marknader. Systemet stöder blancolån, bolån och företagslån.

Bredden av funktionalitet i Näktergal är ovanligt stort för att vara ett enda system. Näktegalsystemet, tillräcklig finansiering och tillstånd från myndigheterna är tillräckligt för att starta upp en utlåningsverksamhet.

Näktergal