Bokbasen – serverless infrastruktur som kode

Mens metadata om bøker i mange land er spredt på flere hender og med ulike strukturer, er Norge heldigere stilt takket være bransjeeide Bokbasens over ti år gamle virksomhet.

Bokbasen bygger og driver katalogen Den norske Bokbasen med data om alle norske forlagsutgivelser. Med ett felles register kan bransjen rette oppmerksomhet mot utnyttelse av dataene i nettbutikker, bokhandel, bibliotek og skole fremfor å samle data – slik fokus er i mange andre land.

Da e-bøker kom markedet, bygget Bokbasen infrastruktur for dette inkludert streamingtjeneste for lydbøker. I sin private sky har AWS-partner Orange Business hatt driftsansvaret for Bokbasen siden 2012.

I arbeidet med digitalisering av bøker og læremidler skulle Bokbasen i gang med prosjektene Digitalelev for innkjøp og administrasjon av digitale læremidler i skoleverket og plattformen Allvit for digitale lærebøker i høyere utdanning.

Utfordringen var å løse utfordringen med en IT-avdeling med bare 5 medarbeidere. Løsningen ble fleksibiliteten til offentlige skytjenester. Bokbasen ville bort fra tradisjonelt maskinvarebasert infrastruktur til en hverdag uten servere og høy grad av automatisering – ”serverless”. Tiden var inne for Infrastructure as Code med ubegrenset kapasitet autoprovisjonert uten maskinvare-problemstillinger.

Samtidig ønsket utviklingsmiljøet seg containerteknologi etter vellykket POC.

En sentral utfordring var å håndtere migrasjon til og drift av IaC og PaaS uten langsiktig båndlegging av interne ressurser, samt beholde smidigheten som kreves av et lite team med stort tempo.

Bokbasen gikk åpent ut i markedet etter leverandører da de skulle finne driftspartner for den nye løsningen. Den eksisterende partneren Orange Business fikk også konkurrere. Orange Business spinner ikke gamle løsninger i den nye hybride verdenen, men har fullt ut tatt omstillingen fra tradisjonell hosting til skyens virtuelle plattformer. Det pan-europeiske selskapet inngår i Orange-gruppen.

Orange Business ble valgt i hard konkurranse, der kombinasjonen av driftsmodell, pris og muligheten til å ha en driftsleverandør på tvers av private-/public cloud ble avgjørende.

Valget av Amazon Web Services (AWS) var enklere, spesielt pga. bredden av PaaS tjenester og kompetanse internt i Bokbasen. Amazon API-Gateway og AWS Fargate ble hovedkomponenter i stacken, sammen med autentisering med Amazon Cognito. AWS Fargate reduserer driftskompleksiteten ved containerdrift gjennom automatisert kapasitetsprovisjonering på tvers av clustere. Løsningen er hybrid gjennom integrasjon med den private skyen Orange Business Cloud.

IaC hos AWS er enkelt vedlikeholdbart og driftbart med god TCO. Amazon API-Gateway forenkler integrasjon med en stor mengde partnere, kunder og andre proffbrukere. Amazon Aurora databaseadministrasjon (DBA) reduserer grunnleggende, utfordrende database-problemstillinger. ”Ut av boksen” gir Amazon Aurora autoskalert lagring på tvers av datasentre og autoskalert lesekapasitet. AWS Batch orkestrerer og gir status på batchjobber. For Bokbasen har det i tillegg vært avgjørende å ha Orange Business databasespesialister i ryggen.

Mange gode IaC moduler fra Terraform community og Orange Business har forenklet overgangen både til IaaS og PaaS.

Bokbasen ønsket DevOps med containere og microservices. Operations-delen er satt til Orange Business. I omleggingsprosessen har Orange Business-konsulenter jobbet hos Bokbasen i flere måneder. Orange Business kompletterer AWS med tjenesten Platform Operations som blant annet gir lokal overvåking og support 24/7/365. Som tidligere utfører Orange Business alle endringer på infrastrukturen, men nå gjennom kode i en virtuell skyverden med umiddelbar tilgjengelighet.

Målet for Bokbasen var å etablere infrastruktur og infrastrukturkode. Dette har Bokbasen lykkes med i AWS med en sterk kombinasjonen av AWS Fargate, ALB, Amazon Cognito, Amazon Aurora og AWS Lambda. Uten Orange Business på laget med tjenestene Guided Operations og Platform Operations ville overgangen og videre ordinær drift ha vært uoverkommelig kapasitets- og kompetansemessig. Bokbasen har fått en robust og effektiv kostnadsstruktur som åpner for ytterligere systemmigrasjon til AWS.

Om Bokbasen

Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge. Våre produkter tar utgangspunkt i Den norske Bokdatabasen – den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge – og skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole.

Bokbasen ble etablert i 2007 for å vedlikeholde og videreutvikle Den norske Bokdatabasen. Metadataproduksjon om norske bok- og filmutgivelser er fremdeles kjernen i vår virksomhet og utføres av våre bibliotekarer med spesialkompetanse innen katalogisering og klassifikasjon.

Bokbasen er navet i distribusjonen av norske e-bøker og e-lydbøker. Våre digitale distribusjonstjenester benyttes av forlag, nettbokhandel og bibliotek for å tilby e-bøker og e-lydbøker til kunder og lånere. Vi tilbyr også en markeds- og administrasjonplattform for lisenshandel mellom forlag og bibliotek.

Bokbasen