Ekonomiska effekter med public cloud

Amazon Web Services (AWS) studie över ekonomiska effekter ger en översikt över AWS investeringar i Sverige och de betydande ekonomiska fördelar de bidrar med till den svenska ekonomin. AWS investeringar i Sverige sträcker sig längre än till regionens infrastruktur. AWS investerar även i kontor och olika initiativ i Sverige, inklusive projekt för förnybar energi, utveckling av arbetskraft och utbildningsprogram för molnkompetens. Denna rapport ger en översikt över våra investeringar i Sverige.