Tēnaka samarbetar med Orange Business för att skala upp sitt program för restaurering av korallrev

  • En tekniklösning som både automatiserar och skalar upp övervakningen av korallrev och marinbiologisk mångfald
  • Lösningen ger Tēnaka tillgång till realtidsdata från korallrevet på distans, vilket frigör mer tid för forskare att återuppliva rev

Orange Business och Tēnaka, en organisation som arbetar med att återställa och skydda marina ekosystem över hela världen, har inlett ett samarbete för att skala upp restaureringen av ett korallrev som ligger i ett marinskyddat område i koralltriangeln i Malaysia.

Den restaurering av korallrev som Tēnaka arbetar med bidrar till att skydda och bevara kritiskt viktiga och utrotningshotade djur och växter, samtidigt som arbetet stödjer de omgivande kustsamhällenas ekonomiska oberoende, när det gäller livsmedelssäkerhet och sysselsättning kopplat till turism och fiske.

Genom partnerskapet bidrar Orange Business till att accelerera Tēnakas digitala transformation, vilket gör Tēnakas dagliga verksamhet mer effektiv. Med hjälp av AI-baserad dataanalys ger Orange Business Tēnaka tillgång till helt automatiserade datauppsättningar, som hanterar allt från insamling till visualisering.

Det datadrivna tillvägagångssättet i nästan realtid förbättrar kapaciteten i Tēnakas verksamhet. Datan och bilderna som samlas in levereras direkt till forskarna på land. Det här innebär att forskarna kommer få tillgång till datan dygnet runt och de kan därmed frigöra mer tid till att arbeta med att faktiskt återställa korallrevet.

Vetenskaplig övervakning av korallrev

Projektet, som orkestreras av Orange Business, möjliggörs av en Yucca-labb marinforskningsstation. Denna består av en undervattensövervakningsenhet, med vattentäta 360°-kameror, som i sin tur är kopplade till en soldriven flytande boj som både kan bearbeta och överföra data.

Forskningsstationen är ansluten till det lokala 4G-mobilnätet genom ett Orange Business SIM-kort. Anslutningen överför dagligen bilder till en Microsoft Azure-klient, som hanteras av Orange Business. Orange Cyberdefense hanterar dataöverföringen genom Netskope SSE-teknik och NewEdge-infrastruktur.

I molnet analyserar sedan en AI-algoritm, som Orange Business har utvecklat, bilderna. Algoritmen känner automatiskt igen och kvantifierar de olika arterna av fiskar, ryggradslösa djur och megafauna som finns i reven.

Orange Business involverar även sitt ekosystem av partner i projektet: Netskopes program For Good, tillhandahåller säkerhetsplattformen och designen, medan Microsoft bidrar med gratis Azure-krediter som en del av sitt Startups Founders Hub-program.

  • Att återuppliva havet är en av de lösningar som bidrar mest till att mildra krisen som berör klimatet och den biologiska mångfalden, förklarar Anne-Sophie Roux, grundare av Tēnaka. Genom Orange Business teknik får vi tillgång till viktig expertis som är nödvändig för att skala upp vår verksamhet och påverkan globalt.
  • Vi ville vara en del av lösningen för att lösa en miljöutmaning, säger Kristof Symons, CEO International, Orange Business. Våra anställda världen över stödjer därmed Tēnaka i dess inspirerande initiativ för att bevara och rehabilitera ekosystemen i korallreven – ett projekt där vår teknik och våra digitala tjänster verkligen kan göra skillnad och skapa en positiv påverkan.

Följ de senaste uppdateringarna från programmet Let’s Revive.

Om Orange Business

Orange Business, företagsdivisionen inom Orange Group, är en ledande integratör inom nätverk och digitalisering, som hjälper kunder att skapa positivt genomslag och digitala affärer. Den kombinerade styrkan hos nästa generations anslutningsmöjligheter, moln- och cybersäkerhetsexpertis, plattformar och partner utgör grunden för företag runt om i världen. Med 30 000 anställda i 65 länder möjliggör Orange Business sina kunders transformationer genom att orkestrera en säker digital infrastruktur till slutpunkt och fokuserar på anställdas, kunders och operativa erfarenheter. Mer än 3 000 multinationella företag, såväl som två miljoner yrkesverksamma, företag och kommuner i Frankrike, sätter sitt förtroende till Orange Business.

Orange är en av världens ledande operatörer inom telekommunikation med en omsättning på 43,5 miljarder euro 2022 och 296 miljoner kunder över hela världen den 30 september 2023. I februari 2023 presenterade koncernen sin strategiska plan "Lead the Future", baserad på en ny affärsmodell som styrs av ansvar och effektivitet. "Lead the Future" drar nytta av nätverket för att stärka Oranges ledarskap inom servicekvalitet.

Orange är noterat på Euronext Paris (ORA) och på New York Stock Exchange (ORAN).

För mer information: https://www.orange-business.com/en eller följ oss på LinkedIn och på Twitter: @orangebusiness

Orange och alla andra Orange produkt- eller tjänstnamn som ingår i detta material är varumärken som tillhör Orange eller Orange Brand Services

Presskontakt:

Archetype, swedenorange@archetype.co