Fallstudie – Genomgång av molnstrategi för en offentlig organisation

För några år sedan startade en offentlig verksamhet baserad i ett av de nordiska länderna sin molnresa. Efter ett tag började man inse att deras molnlösning inte fungerade optimalt och att man borde ändra lösningen till något mer framtidsinriktat, modernt och bättre strukturerat. Verksamheten vände sig till Orange Business som genomförde en omfattande översyn av lösningen och identifierade några stora utmaningar och även stora möjligheter.

För många företag som vill komma i gång med molnet är det ibland enklast att bara börja använda en molntjänst. Detta tillvägagångssätt har sina fördelar, men allt eftersom tiden går kommer det förr eller senare bli nödvändigt att bättre förstå hur molnlösningar fungerar i praktiken och hur man kan vidareutveckla och driva sin molnstrategi framåt. Detta var anledningen till att den offentliga nordiska verksamheten vände sig till Orange Business med just denna önskan. De behövde en professionell genomgång av molnsäkerhet, driftseffektivitet och kostnadsoptimering i sin molnlösning.

Utmaningen med molnlösningen

Organisk tillväxt är bra, men det kan snabbt bli kaotiskt. Den nordiska verksamheten hade snabbt tagit till sig molnet och snabbt säkrat fördelar, inklusive kortare tid till marknaden med agil utveckling. Allt eftersom tiden gick använde de molnet mer och mer, och det blev allt viktigare för deras slutanvändare. Det blev faktiskt så viktigt och komplext att verksamheten kom fram till att den borde utvärderas av experter. Följde de bästa praxis? Vad gjorde de rätt och vad borde förbättras?

Granskningen av molnlösningen

Erfarna molnarkitekter från Orange Business arbetade nära och tillsammans med kundens egna experter. Ett antal intervjuer gjordes om molnsäkerhet, molndrift och kostnader relaterade till molnlösningen och man gick sedan igenom svaren. Molnanvändningen i verksamheten jämfördes därefter med bästa praxis från de stora publika molnleverantörernas ramverk samt med tidigare projekt som Orange Business bedrivit hos andra kunder.

Man granskade även var verksamheten befann sig idag och hur man önskade att utvecklas vidare framåt. Man kunde identifiera flera delar som inte var optimala. Till exempel hade nyckelpersoner inget tydligt ansvar för kostnaderna, och anställda hade inte heller några incitament att hålla molnkostnaderna nere. Det fanns ingen process för att budgetera molnverksamhet, och användningsrapporterna var svåra att komma åt. I stället för att få uppdaterade kostnadsöversikter och prognoser varje dag fick ledningen själva ta fram månadsrapporter. Verksamheten slösade bort pengar i onödan.

Man hittade också problem med själva molndriften. Många uppgifter som kunde ha automatiserats utfördes fortfarande manuellt. Ingen metadatataggning användes och molndokumentationen saknades. Primära och sekundära regioner varierade från produkt till produkt, vilket gjorde det hela onödigt komplicerat. Molndriften var ineffektiv och kostade mycket i form av tid och resurser.

Det kanske allvarligaste problemet gällde molnsäkerhet. Teknik och praktik hade utvecklats snabbare än organisationen som saknade en tydlig säkerhetsprocess och roller. Åtkomsthantering, skydd mot DDoS-attacker, brandväggar och hantering av identiteter saknades. Verksamheten hade inte ens en krisplan. Alla verksamheter kan drabbas av säkerhetsincidenter, men de var helt oförberedda på det.

Den nordiska verksamheten hade ursprungligen bara bett om en grundlig granskning, men fynden gjorde att de behöll molnexperterna från Orange Business som rådgivare och man började direkt att implementera åtgärder.

Granskningen av molnlösningen

Erfarna molnarkitekter från Orange Business arbetade nära och tillsammans med kundens egna experter. Ett antal intervjuer gjordes om molnsäkerhet, molndrift och kostnader relaterade till molnlösningen och man gick sedan igenom svaren. Molnanvändningen i verksamheten jämfördes därefter med bästa praxis från de stora publika molnleverantörernas ramverk samt med tidigare projekt som Orange Business bedrivit hos andra kunder.

Man granskade även var verksamheten befann sig idag och hur man önskade att utvecklas vidare framåt. Man kunde identifiera flera delar som inte var optimala. Till exempel hade nyckelpersoner inget tydligt ansvar för kostnaderna, och anställda hade inte heller några incitament att hålla molnkostnaderna nere. Det fanns ingen process för att budgetera molnverksamhet, och användningsrapporterna var svåra att komma åt. I stället för att få uppdaterade kostnadsöversikter och prognoser varje dag fick ledningen själva ta fram månadsrapporter. Verksamheten slösade bort pengar i onödan.

Man hittade också problem med själva molndriften. Många uppgifter som kunde ha automatiserats utfördes fortfarande manuellt. Ingen metadatataggning användes och molndokumentationen saknades. Primära och sekundära regioner varierade från produkt till produkt, vilket gjorde det hela onödigt komplicerat. Molndriften var ineffektiv och kostade mycket i form av tid och resurser.

Det kanske allvarligaste problemet gällde molnsäkerhet. Teknik och praktik hade utvecklats snabbare än organisationen som saknade en tydlig säkerhetsprocess och roller. Åtkomsthantering, skydd mot DDoS-attacker, brandväggar och hantering av identiteter saknades. Verksamheten hade inte ens en krisplan. Alla verksamheter kan drabbas av säkerhetsincidenter, men de var helt oförberedda på det.

Den nordiska verksamheten hade ursprungligen bara bett om en grundlig granskning, men fynden gjorde att de behöll molnexperterna från Orange Business som rådgivare och man började direkt att implementera åtgärder.

Fördelarna med att använda molnexperter från Orange Business

Det är viktigt att upptäcka problemen tidigt, så att de kan lösas innan de blir riktigt allvarliga. Orange Business försöker reducera felen till ett minimum, men i stället för att försöka utrota dem helt anser vi att det är bättre att lära kunden att hantera dem. Dessutom kan problem uppstå även om inget faktiskt har gjorts fel. Molntekniken förändras ständigt, mycket snabbare än organisationsstrukturer och arbetssätt.

När Orange Business molnspecialister granskar ett företags molnlösning på detta sätt ger det först och främst en bättre förståelse för molnverksamheten och insikter om eventuella starka och svaga aspekter. Orange Business specialister har bred kunskap om teknologibranschen och detaljerad kunskap om specifika branscher och kan därför bidra med bästa praxis inhämtad från liknande kunder. Molnspecialister är idag bland de mest eftertraktade yrkesmännen på marknaden och många företag – inklusive stora koncerner – har helt enkelt inte pengar att anställa dem internt. Det är mycket mer effektivt och lönsamt att ingå ett samarbete med en specialist som Orange Business.

Granskningen av molnlösningen hjälpte den nordiska verksamheten att öka molnsäkerheten, sänka kostnaderna, öka takten och kvaliteten i utvecklingsarbetet och förbättra kundnöjdheten.

 

Sammanfattning