Nationella molntjänster ser till att allt är i sin ordning

I dag har de flesta länder sina egna lagar som reglerar hur data ska hanteras och lagras inom landets gränser, och de flesta av dessa lagar ändras ständigt. 

Ändringar och skärpningar av lagar och förordningar kombinerat med ökad geopolitisk instabilitet har skapat ökad oro från både offentlig och privat sektor för att säkerställa att klassificerade data skyddas i enlighet med regelverket, förvaras inom Sverige och omfattas av landets lagar. 

En rapport från IDC* visar att nästan 50 procent av europeiska företag placerar känslig data i publika moln, vilket kan hota dataskyddslagar och datasäkerheten.

Sverre Støkken

Sverre Støkken

Director Sovereign Cloud

"Sovereign cloud ser till att allt är i ordning både när det gäller datasuveränitet och datalokalisering. Det innebär att vi tar hand om säkerheten och tillgången till data enligt strikta krav för reglerade branscher och nationell lagstiftning om integritetsskydd, insyn och kontroll. Inte bara i Sverige, utan även över nationsgränserna."

Läs mer om Sovereign Cloud här

Datasuveränitet handlar inte bara om lokalisering och skydd av data, utan också om att säkerställa och kontrollera alla beroenden i en komplett tjänstleverans för att försäkra sig om att alla komponenter och delar omfattas av samma regelverk och har samma krav. Först då kan man påstå att man har full suverän kontroll över sin tjänst, påpekar Støkken.

Suveräna moln har fått mycket uppmärksamhet på senare tid. Regeringen har lanserat en nationell strategi för användning av molntjänster och Nationella säkerhetsmyndigheten (NSM) har initierat ett förprojekt som utreder en kommersiell lösning för nationell moln, det vill säga att det ingås avtal med en eller flera kommersiella aktörer som ska äga, leverera, vidareutveckla och driva tjänsten. 

Suveräna moln är en sluten molntjänst som säkerställer att all data och relaterad metadata förblir på suverän mark. Den är konstruerad och byggd för att skydda och förverkliga värdet av kritisk data för både privata och offentliga organisationer. 

Orange Business levererar publika, privata och suveräna molnlösningar för både offentlig och privat sektor i Sverige. Partnerstatus från VMware innebär att Orange Business funktioner är byggda på VMware Cloud. 

– Vi vill med detta göra det möjligt för kunder att modernisera applikationer, infrastruktur och drift med bättre ekonomi och mindre risk. Orange Business erbjuder både offentlig och privat sektor en säkrare väg framåt för att minska risken med datanyttjande, säger Støkken. 

Läs mer om vår Sovereign Cloud-lösning här*IDC-rapport 2023, Implementing Digital Sovereignty in the Journey to Cloud

Kontakta gärna mig angående suveräna moln!

Sverre
Sverre Støkken
Director Sovereign Cloud, Orange Business - Digital Services
Kontakt
Marcus-Lange
Marcus Lange
Teknisk affärsutvecklingschef
Kontakt