Hur får du ut mer värde från molnet?

Dra nytta av bästa praxis och få mer utdelning av din investering i molnet.

De flesta företag har idag minst en applikation som körs i molnet. Men många kämpar för att påvisa det fulla affärsvärdet från sina molnsatsningar. Ofta p g a brist på egen kompetens eller otydliga strategier.

I broschyren ”Extracting more value from the Cloud” kan du bland annat läsa om fem steg för att hitta värde i molnet.

Ladda ner broschyren

Att påvisa värdet har dock aldrig varit viktigare. Molnet innebär en enorm potential för företag när det gäller ökad effektivitet, innovation och finna nya intäktsströmmar. Hemligheten är att kunna leverera mer med mindre insats och använda molntjänster för att få ut det mesta av verksamhetens möjligheter. Det spelar ingen roll var du är på din molnmognadsskala – molnet är oundvikligen en möjliggörare för affärstillväxt.

Börja med att identifiera strategiska affärsmål och involvera både IT- och berörda avdelningschefer i arbetet hur man kan koppla en molnstrategi till dessa mål. Kom ihåg att en molnstrategi är mycket mer än bara ett IT-projekt. Nästa steg är att undersöka vilken teknologi som krävs, vad har ni idag och vad behöver man investera i för att uppnå målen.

Molnet består av tre nyckelkomponenter; Teknik, människor och processer. Ett företag måste ha allt detta för att dess molnstrategi ska fungera framgångsrikt. Ofta vinner man mycket på att engagera en partner med molnexpertis för att undvika att ta fel beslut och säkerställa framgångsrika resultat.