Möjligheter med Hybrid Cloud

Molnet blomstrar. Antalet organisationer som köper en eller flera molnlösningar växer snabbt. Samtidigt har antalet molntjänster, inklusive Infrastructure-as-a-Service (IaaS) och Software-as-a-Service (SaaS), också fördubblats på marknaden. Även om denna trend ökar molnets mervärde för många organisationer – det finns trots allt en molnlösning för alla behov – skapar det också nya utmaningar. Hur fortsätter du att effektivt hantera en ständigt ökande spridning av molnlösningar och applikationer i din organisation?

Forskningsföretaget IDC rapporterar att 81% av organisationer för närvarande har minst en applikation eller en del av sin infrastruktur i molnet, och att detta är en snabbt växande trend.

Molnanvändning

Det faktum att organisationer använder mindre och mindre av sin traditionella infrastruktur beror främst på kostnadsöverväganden, infrastrukturens komplexitet och tillhörande förvaltningsutmaningar. Frustrationen över begränsningar i traditionell infrastruktur har också bidragit till det ökande intresset för molntjänster. Om COVID-19 har lärt oss en sak är det vikten av att nå och bibehålla flexibilitet, oavsett vilken bransch vi är verksamma inom. Många organisationer väljer molnet för att öka sin flexibilitet och snabbare kunna anpassa sig efter ständigt föränderliga behov.

Hybrid Cloud

IDCs rapport visar också att mer än hälften av organisationerna använder flera olika molntjänster eller flera moln.

Hybrid cloud computing uppstår ofta på ett oorganiserat sätt under arbete med flera molntjänster från olika leverantörer. En organiserad, konsekvent och övergripande strategi för hybrid cloud är avgörande för att uppnå den eftertraktade flexibiliteten.

Fördelar med Hybrid Cloud

Det finns flera anledningar för organisationer att välja hybrid cloud. Exempelvis för att undvika leverantörslås, upprätthålla specifika moln för DevOps eller dataprojekt, optimera sin plattform eller uppfylla lagkrav på specifika marknader. Även om olika avdelningar redan ifrån början arbetar på olika plattformar eller med olika molnleverantörer kan det bli nödvändigt att utveckla en multicloudstrategi.

Möjlighet till snabb innovation är en av de viktigaste fördelarna med hybrid cloud då organisationen inte är bunden till en enda molnleverantör. Hybrid cloud gör det möjligt att välja den plattform som bäst passar behoven för specifika arbetsflöden, utvecklingsprojekt och applikationskrav. Detta innebär automatiskt att även er time-to-market kan minimeras.

En erfaren molnpartner kan erbjuda unika lösningar

Varje molnmigrering är unik, men få organisationer har resurser eller kompetens för att skapa en optimerad hybrid cloud-strategi. Här kan en partner ge stort mervärde. Genom att nyttja en molnpartners kompetens kan organisationer fokusera på sin kärnverksamhet istället för att lägga värdefull tid på att hantera molntjänstleverantörer.

Hybrid cloudkonceptet har snabbt blivit den snabbaste vägen att nå marknaden. Fler och fler organisationer inser att de inte behöver köpa allt från en och samma leverantör utan att de själva kan välja vad de behöver för att nå sina affärsmål. Problemet är dock att de då kan behöva hantera hundratals molntjänster inom en och samma hybrid cloudlösning utan en gemensam driftsmiljö, en enorm uppgift. Därför är det vettigt, både ur en ekonomisk och operativ synvinkel, att anlita en molnpartner med bevisad expertis som kartlägger rutten, stöttar, samt säkerställer effektivitet och säkerhet i alla led.