Artificial Solutions: AI-teknologi i Azure tillsammans med Orange Business

Artificial Solutions erbjuder sina kunder tjänsten Teneo, som gör det möjligt för organisationer att effektivt utveckla, implementera, testa, skala upp och underhålla konversationsbaserade AI-bottar på 86 språk. Deras mission är att öka kundernas utvecklingsproduktivitet och effektivisera arbetet att bygga högkvalitativa AI-baserade digitala konversationer över flera kanaler.

Artificial Solutions erbjuder sina kunder tjänsten Teneo, som gör det möjligt för organisationer att effektivt utveckla, implementera, testa, skala upp och underhålla konversationsbaserade AI-bottar på 86 språk. Deras mission är att öka kundernas utvecklingsproduktivitet och effektivisera arbetet att bygga högkvalitativa AI-baserade digitala konversationer över flera kanaler.

Bolaget bestämde sig för att ändra sin affärsmodell och erbjuda sin lösning som Software as a Service (SaaS). I dialog med sina kunder hade det blivit tydligt att kundernas produktivitet kunde ökas ytterligare och behovet att snabbare skala upp till större volymer bättre tillgodoses om Teneo kunde erbjudas som ren tjänst. Samtidigt har kundernas krav att själva anpassa och kontrollera den underliggande infrastrukturen kraftigt minskat. Artificial Solutions ville med SaaS också uppnå högre utvecklingstakt, högre säkerhet och förbättra tjänsten kontinuerligt, för hela kundbasen samtidigt.

Artificial Solutions är kommersiell partner med Microsoft  och Microsoft Azure var det naturliga valet av infrastruktur for SaaS-lösningen. Azure uppfyllde teknikernas krav på möjligheter inom containerbaserad utveckling i Kubernetes och tillgång  till plattformstjänster inom ramen för Azure.

Förutom att Artificial Solutions kunder ställer krav att all operativ personal ska vara lokalt anställd inom EU/EEA letade man efter en leverantör som hade hög kompetens inom Azure-lösningar och Kubernetes samt etablerad 24/7 drift. Inte minst en aktör som också passade kulturellt med Artificial Solutions fokus på agil produktutveckling och DevOps för teknikutveckling.

Daniel Eriksson, Artificial Solutions:

”Vi är besatta av att förfina vår teknologi och har samtidigt ett stort fokus på tillväxt. Vi bedömer att vi får störst utväxling av att våra egna resurser fokuserar på att utveckla vår tjänst och att vi tar hjälp av en stabil driftspartner för att hålla hög kvalitet i den dagliga driften. Men vi behövde hitta en vass partner för våra tjänster i Azure.”

Artificial Solutions ville ha en leverantör som har tydliga och kvalitetssäkrade processer för kundengagemang och säkerhet. Företaget har oerhört hög utvecklingstakt men det innebär inte att de kan tumma på grundläggande avtal för ansvar och compliance gentemot sina slutkunder. Orange Business är en viktig partner och det är angeläget för Artificial Solutions kunder att veta vad finns ”under huven” och att det är transparent redan i försäljningsprocessen med nya kunder.

Daniel Eriksson, Artificial Solutions:

”På samma sätt som våra kunder ger sina utvecklare högt förtroende är våra egna tekniska resursers förtroende för en partner som Orange Business helt avgörande. Vårt team träffade omgående Orange Business arkitekter och tekniker, och våra egna utvecklare kunde snabbt validera att leverantören kunde sin sak. Istället för att låta byråkrater förhandla projektets omfattning valde vi att abeta agilt. Våra tekniker som själva skulle bli tjänsteansvariga fick utarbeta MVP och arbeta sprint för sprint för att realisera och sätta vårt SaaS-tjänst live. Projektets korta sprintar gjorde också att vi verkligen fick provtrycka Orange Business, och lära känna dem. Det var utmanande för bägge parter, men det grundlade ett tryggt partnerskap när vi tittar framåt tillsammans.”

Orange Business och Artificial Solutions undersökte tillsammans olika lösningar för att passa de nya kraven som en SaaS-struktur kräver. För att distribuera och hantera container-applikationerna erbjuder Orange Business en helt hanterad Azure Kubernetes-tjänst med kontinuerlig integration och standardiserade processer för att enkelt skala upp och duplicera miljön när Artificial Solutions tecknar avtal med nya slutkunder.

Fakta om Artificial Solutions

Artificial Solutions AI-teknologi möjliggör för deras kunder att själva utveckla ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, digitala kundtjänstmedarbetare, röstbaserade konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera.

Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen.

Teneo utnyttjar Microsoft LUIS (Language Understanding) Cognitive Service och tjänsten finns att prova på Azure Marketplace.

Näktergal