Migrering och managerade tjänster avlastar DevOps-teamet hos Allvit

I en alltmer digital och snabbrörlig värld använder studenter över hela världen information som finns tillgängligt online som ett smart sätt att minska sina utgifter och studera mer effektivt. Allvit AS är ett företag som erbjuder digitala lösningar för inlärning till studenter i Norge. Företagets resa mot molnet började under våren 2022 med att man valde Orange Business som sin MSP-partner. Startskottet för DevOps-samarbetet var ett kritiskt projekt där en digital lösning skulle flyttas.

Allvit behövde implementera den befintliga lösningen i en ny AWS-miljö och flytta över all användardata för att kunna fortsätta den underliggande driften av lösningen. När migreringen var klar skötte kunden underhåll och drift av applikationer inom lösningen. Orange Business Managed Services har en betydande roll för DevOps-insatserna. De grundläggande tjänsterna Cloud Essentials, Cloud Foundation och tredjepartsprodukter från Datadog utgör grunden för både säkerhet och FinOps, där dygnet runt-övervakning ingår.

Kundens AWS-miljö består huvudsakligen av frontend- och backend-mikrotjänster som är implementerade på ECS Fargate (bakom Application Load Balancers för offentliga tjänster). AWS-tjänster, såsom S3 för lagring av innehåll, CloudFront som CDN, SQS för kommunikation mellan tjänster, Aurora RDS som primär databaslösning, Cognito för användarautentisering och koppling till andra inloggningstjänster som Google, Facebook och Feide, samt Simple Email Service för kvitton och användarhantering fungerar som stödresurser till ECS Fargate-lösningen.

Orange Business hade redan en kundrelation med det företag som tidigare ägde lösningen som Allvit förvärvade. Därför hade vi specifik kunskap om lösningens struktur. Genom att utnyttja Orange Business kunskap om detta och fördelarna med en befintlig IaC definierad som modulariserad Terraform-kod, kunde vi snabbt få i gång det Allvit behövde.

Hela migrationen och uppsättningen av de managerade tjänsterna tog bara 3 månader att slutföra. Allvit har nu en individuellt anpassad AWS-miljö med utvecklings-, test- och produktionskonton. Dessutom har Orange Business effektiviserat Allvits DevOps-arbetssätt så att utvecklarna kan fokusera på sina kärnkompetenser, driva innovation och leverera värde till sina kunder.

Allvits AWS-miljö skyddas av en grundläggande säkerhetslösning, d.v.s. Orange Business Landing Zone, som ingår i Cloud Foundation-tjänsten. Landing Zone bygger på bästa praxis och den gör det möjligt för kunden att skala upp utan risk att förlora kontrollen över säkerhetskraven.

Orange Business Managed Services gör det möjligt för DevOps- och säkerhetsteamen att enkelt få tillgång till en bred uppsättning av AWS-kunskaper från en källa. Som en del i avtalet tillhandahåller Orange Business ett kundteam för att stötta Allvit och säkerställa att konsulter med domänspecifika färdigheter finns tillgängliga för projekt, förfrågningar och felsökning. Kundteamet har, i nära samarbete med Allvit, minskat konsumtionskostnaderna med 19% räknat från juni 2022 till juni 2023.

Om kunden

Företaget Allvit AS tillhandahåller digitala kursböcker i PDF- och EPUB-format. Syftet är att erbjuda studenter en enklare och mer effektiv studiedag. Allvits böcker väger ingenting, man kan göra egna anteckningar, markera så mycket man vill, söka direkt i böckerna och kopiera ut stycken – allt på ett och samma ställe. Företaget grundades 2019 och har 10 anställda med huvudkontor i Trondheim, Norge.

Kundens utmaning: Allvit hade köpt en digital lösning från ett annat företag och behövde kunskap och erfarenhet kring AWS för att stödja överföringen av inhämtade data, applikationer och andra tjänster till en helt ny AWS-miljö. Om denna utmaning inte hanterades på rätt sätt fanns risk att företaget inte skulle kunna erbjuda lösningen till sina användare och kunder. Dessutom har Allvit begränsade DevOps-resurser och är beroende av kontinuerligt stöd från en partner för att hålla miljön säker och kostnadseffektiv.

Allvit