AWS kundcase: Ruter och AWS partner Orange Business

Ruter vill hjälpa människor att inte bara ta sig från hållplats till hållplats, utan från dörr till dörr – med buss, spårvagn, båt, järnväg, cykel och till fots.

Ruter gör detta med hjälp av plattformen ”Kafka”. Detta är en gemensam skalbar lösning som låter informationen flöda mellan olika transport- och IT-system. Nya system kan integreras relativt enkelt i Kafka, vilket innebär att både nya transportalternativ och användarbehov kan skyddas.

Ruter AS är ett offentligt gemensamt förvaltningsbolag för kollektivtrafik i Oslo och Akershus. Området är ett av Europas snabbast växande storstadsområden. Med ca 400 miljoner resor per år står Ruter för över hälften av Norges kollektivtrafik.

Ruter

Orange Business experter på verksamhetskritiska IT-operationer arbetar med stora och komplexa lösningar. Bolagets expertis inom denna typ av AWS – som Ruter föredrar – var det främsta skälet till att Orange Business valdes som partner.

Även Orange Business expertis var central, eftersom den kompletterade Ruters utvecklingsteam när det gällde lösningsdesign, kostnadsoptimering och förmågan att bidra till kontinuerlig digital innovation på plattformen Kafka som etablerades i AWS. Orange Business kompetens behövdes i DevOps-teamet och de kunde hjälpa till i övergången från traditionella operationer.

Avgörande för Ruter var också förmågan att aktivera nya tjänster, expertis inom IoT och driften av programmatisk infrastruktur jämfört med traditionella lösningar baserade på hårdvara, programvara och konfigurationssystem.

För att etablera den smidiga, framtidsorienterade plattformen Kafka har många operativa lösningar överförts från privatmoln till AWS offentliga moln.

En utmaning är att få Ruters befintliga IT-system att interagera med AWS. Orange Business är starkt involverad i utarbetandet av AWS-baserade lösningar i verksamheter där hög tillgänglighet och skalbarhet är viktiga faktorer. Ruters Kafka-koncept, där bolagets Core Mobility Platform (CMP) ingår som en mellanprogramvara, byggs och drivs av Orange Business.

AWS nya programmatiska infrastruktur är byggd som IaC (Infrastructure As Code) från grunden, och inkluderar verktyget Terraform. Som ett offentligt ägt bolag måste Ruter regelbundet lägga ut sina upphandlingar på anbud. Detta kan leda till en övergång till andra tillhandahållna molntjänster. Ett försök att ta hänsyn till en sådan övergång har inkluderats i designen.

I den nya infrastrukturen kan Ruter på mindre än två år göra över 1 500 stora förändringar. Detta står i skarp kontrast till hårdvarubaserad infrastruktur där sådana krävande, stora förändringar inte kan göras. Övergången innebär att Ruter byter upphandling från infrastrukturleveranser till tjänsteleveranser från Orange Business.

De migrerade lösningarna bygger på Amazon EC2-instanser där Orange Business själv driver nyckelkomponenterna Kafka, Cassandra, MQ (Meddelandekö) och flera databastjänster på Amazon RDS.

Orange Business levererar plattformsdrift på CMP med övervakning och incidenthantering dygnet runt, och utför pågående förändringar i infrastrukturen för att optimera kostnad/användning, prestanda och stabilitet.

Genom konceptet Orange Business Guided Operations har Orange Business gett support till Ruter inom områden som design och arkitektur, dimensionering, analys och kostnadskontroll, övervakning och varning, säkerhet och IAM. Ruters innovationsteam har arbetat parallellt med molnmigreringen med stöd av Orange Business. Det är här PaaS-kapacitet och färdplan i AWS är viktiga. Ruter har gjort sina utvecklingsprocesser containerorienterade med Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service). Detta omfattar även att organisera verksamhetsmodeller där innovation med högt tempo och DevOps är nyckelord.

Med till exempel databastekniken Amazon RDS (Relational Database Service) växer AWS fram som en alltmer pragmatisk leverantör. Ruter använder flera olika databastekniker. AWS möter detta behov genom att erbjuda möjligheten att välja flera PaaS-databastjänster.

Med Amazon EMR kan Ruter köra Spark, Impala och andra "Big data"-tekniker. Det skulle bli oerhört dyrt att spåra och registrera data från kollektivtrafikflottan i en traditionell infrastruktur.

Med cirka 400 miljoner kollektivtrafikresor varje år och en låg tolerans för förseningar behöver Ruter en komplex och maskinbaserad infrastruktur med stabil drift. Ruter valde Orange Business på grund av deras förmåga att hantera komplexitet, expertis inom serviceleverans från AWS samt mobila och programmatiska infrastruktur/IaC. När beslutet fattades framstod AWS molnlösning som den mest relevanta och utvecklade lösningen, samt den med bäst plan för framtiden.

För att stå redo för framtiden har Ruters innovationsteam, tillsammans med rådgivare på Orange Business, förberett för användningen av PaaS-tjänster, containrar och DevOps-baserad kultur.