Ruter investerar i IoT-lösning och affärskritisk MQTT-plattform för pålitliga transporter

Ruter AS hanterar kollektivtrafik i den norska huvudstaden Oslo samt hälften av Norges kollektivtrafik. Företaget har en verksamhetsmodell som liknar många andra företag med samma uppdrag i Norge, Europa och resten av världen.

Företaget har ett globalt perspektiv på hur man ser och arbetar med teknik, inklusive molntjänster och digitala mobilitetsplattformar. En anledning till detta är att företagets handlingsutrymme och tjänsteutbud kraftigt påverkas av externa teknikval. Bland annat sitter Ruters IT-direktör i standardkommittén för ITxPT (IT för kollektivtrafik). ITxPT har etablerat en öppen arkitektur för dataåtkomst och systemintegrering inom mobilitetstjänster, inklusive kollektivtrafik.

Ruter har som ambition att se helheten och ersätter principen “från hållplats till hållplats” med “från dörr till dörr”. Detta inkluderar resor med buss, spårvagn, båt och tåg, såväl som cykling och till fots.

Ruter’s avdelning Core Mobility Platform (CMP) levererar en självbetjäningsplattform I AWS-miljö. CMP förenklar åtkomsten till molntjänster som används av företagets andra kundorienterade IT-team.

Som en del av erbjudandet samarbetade CMP med kollegor på Team Real Time (Sanntid) för att sätta upp en MQTT-plattform som överensstämmer med ITxPT-standarden. MQTT är ett protokoll för lättvikts IoT-datautbyten där man ofta måste hantera dåliga dataanslutningar (dvs. skicka om information). Kontinuerlig MQTT-kontakt med de olika kollektivtrafikmedlen är affärskritisk. Ruters MQTT-plattform utbyter meddelanden med företagets kollektivtrafikmedel varannan sekund. Utbytena inkluderar bland annat information om position, antal personer som går av/på, passagerartyper (barn, vuxen, barnvagn, cykel, mm.)

Ruter har gått över från en MQ-teknologi med begränsad funktionalitet till EMQ X som uppfyller deras behov. Efter att ha etablerat MQTT-tjänsten på Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ansåg Ruter att det grundläggande utvecklingsarbetet var klart. Real Time-teamet hanterade skötseln av EMQ X inuti Amazon EKS en tid innan företaget vände sig till AWSs MSP-partner Orange Business angående ytterligare DevOps-samarbete.

Istället för att välja den mer tidskrävande processen att konfigurera en ny Amazon EKS-tjänst, fortsatte Orange Business att arbeta med lösningen genom att använda Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) på AWS Fargate. Amazon ECS på AWS Fargate är en 100% hanterad container-tjänst som eliminerar behovet av att hantera underliggande system, inklusive operativsystemet. Om tekniska problem uppstår – till exempel om en nod där systemet körs går ner – startas tjänsten automatiskt om.

I enlighet med CMP:s mandat är tjänsten upprättad som en PaaS-lösning. Detta gör det möjligt att replikera tjänsten. Andra team kan också integrera sina applikationer via befintliga kluster när MQTT-åtkomst behövs. MQTT-tjänsten, som nu körs under Orange Business ledning, upprätthåller en mycket hög prestandanivå.

Verktyget Infrastructure as Code (IAC), Terraform, används för att konfigurera alla delar av den containerbaserade plattformen. AWS NLB (Network Load Balancer) används för att fördela trafik mellan containers. Implementeringen av konfigurationsändringar och nya versioner sker via AWS CodePipeline. Uppgraderingar och konfigurationsändringar hanteras med AWS CodePipeline, AWS CodeBuild och AWS CodeDeploy.

Användarautentisering sker via Amazon Aurora MySQL. Förändringar förmedlas med en databastrigger för att starta en Lambda-funktion, vilket genererar en revisionslogg som placeras i Amazon S3. Amazon CloudFront och AWS WAF (Web Application Firewall) exponerar revisionsloggen för godkända IP-adresser med autentisering via Lambda@Edge.

För Ruter är det avgörande att MQTT-tjänsten stöds av Orange Business AWS MSP-tjänster. Orange Business kvalificerades och blev AWS MSP-partner under 2020. Grunden för företagets kvalifikation är dess expertis inom operativ och affärsstrategisk förvaltning, molninfrastruktur, applikationsmigrering, automatisering och driftleveranser som stöder DevOps med kunder.

Tillgängligheten av 24/7-support, hög säkerhet, övervakning och enkla uppgraderingar är några bland många anledningarna varför Ruter valde Orange Business som MSP-partner. Ett samarbete som gynnar utvecklingen av tjänster för kollektivtrafikanvändare i Oslo och Viken.

Om kunden

Ruter AS är ett offentligt gemensamt förvaltningsbolag för kollektivtrafik i Oslo och Akershus. Området är ett av Europas snabbast växande storstadsområden. Med ca 400 miljoner resor per år står Ruter för över hälften av Norges kollektivtrafik.

Ruter