AWS Case Study: Jobbmesse og AWS driftspartner Orange Business

Jobbmesse så behov for en IT-løsning som kunne skape grunnlag for videre ekspansjon, og som skalerer i takt med et brukerantall i kraftig vekst. Selskapets ledelse, investorer og kunder opplevde profesjonalisering og industrialisering av løsningen som nødvendig i fasen virksomheten var inne i.

Jobbmesse så behov for en IT-løsning som kunne skape grunnlag for videre ekspansjon, og som skalerer i takt med et brukerantall i kraftig vekst. Selskapets ledelse, investorer og kunder opplevde profesjonalisering og industrialisering av løsningen som nødvendig i fasen virksomheten var inne i. Sikkerhetsrådgivning og -løsninger måtte også under lupen. Helt sentralt var rom for automatisk opp- og nedskalering tilknyttet messene. Gjennom et pay as you go-oppsett ønsket Jobbmesse både å ivareta brukeropplevelsen i løsningen og oppnå et konkurransedyktig kostnadsnivå.

Programvareutviklerne i Jobbmesse anbefalte Amazon Web Services basert på gode erfaringer som en mulighet til å utnytte fremtidsrettet teknologi. Fordi Jobbmesse fokuserer på sine egne kjerneaktiviteter fremfor på IT og ikke ville bomme på valgene, så selskapet behov for et samarbeid med en profesjonell drifts- og tjenesteleverandør. Orange Business har oversikt over forretningsmessige og teknologiske muligheter i AWS, og er meget bevisst på å møte mulighetene i offentlige skytjenester på skytjenestenes egne premisser. Derfor opplevde Jobbmesse at Orange Business var et riktig valg for forretnings- og driftsrelatert bistand ved etableringen av en moderne, internasjonal plattform basert på AWS-infrastruktur.

Prosessen startet sent i 2017 med en workshop. Deretter ble første steg et lift & shift-prosjekt hvor Jobbmesses applikasjonskode ble løftet over på en driftsløsning styrt av Infrastructure as Code (IaC) som Orange Business bygde. Enkelt fortalt kontrollerer IaC blant annet infrastrukturkomponenter og støtteapplikasjoner med script/kode. Ved bruk av IaC effektiviseres og automatiseres driftsrammeverket i stedet for bruk av manuelle klikk- og pek-operasjoner. Orange Business anbefaler ofte et IaC-oppsett i AWS.

Jobbmesse kjørte så på denne løsningen i ca. ett år støttet av driftsassistansetjenesten Orange Business Guided Operations.

Tidlig i 2019 gikk samarbeidspartnerne videre med ny workshop. På dagsorden sto tilrettelegging av en uavbrutt verdikjede for utvikling, test og produksjon for å sikre et problemfritt, agilt utviklingsløp.

Videre ble det opprettet rammeverk for roller og autentisering, samt automatisering av IaC-installasjon for alle aktuelle driftsmiljøer. IaC ble satt opp med autoskalering og cloud native-optimalisering. Takket være IaC-oppsettet kan Jobbmesses plattform raskt utvides med ny funksjonalitet, og enkelt testes i andre miljøer før produksjonssetning.

Parallelt ble også flere nye tjenester inkludert chat innført.

I samråd med Orange Business valgte Jobbmesse den objektorienterte lagringstjenesten Amazon S3 med industri-ledende skalerbarhet, datatilgjengelighet, sikkerhet og ytelse. Amazon CloudFront sørger for levering av innhold til brukerne gjennom et globalt distribuert proxyserver-nettverk med lokal caching for forenklet distribusjon av blant annet tungt innhold som videostreaming og store filer. AWS Auto Scaling overvåker applikasjonene og justerer automatisk kapasiteten for å opprettholde stabil, forutsigbar ytelse til lavest mulig kostnad.

AWS CodeDeploy lar utviklere enkelt laste opp nye kode-versjoner og trigger oppdateringsprosessen i samarbeid med andre tjenester inkludert ASG.

Lastbalansering skjer med AWS Elastic Load Balancing som automatisk distribuerer innkommende applikasjonstrafikk til Amazon EC2-instanser, containere og andre tjenester. Tjenesten håndterer flere millioner forespørsler per sekund.

AWS ALB og AWS NLB blir begge brukt som elementer i AWS Elastic Load Balancing-oppsettet.

Jobbmesse har med AWS og AWS-partneren Orange Business etablert en fremtidsrettet IaC-basert driftsløsning som er tilrettelagt for å utnytte cloud native-muligheter lokalt og globalt. For selskapet var autoskalering på flere nivåer sentralt, både for å sikre tilfredse brukere og en hensiktsmessig kostnadsstruktur. Lagring i Amazon S3 og skalering med AWS Elastic Load Balancing, igangkjøring av ny kode styrt med AWS CodeDeploy. Gjennom satsingen er ønsker fra selskapets investorer, kunder og medarbeidere om rom for internasjonal ekspansjon godt ivaretatt. Dermed kan utnyttelse av Jobbmesses unike konkurransefortrinn stå i fokus med visshet om at selv millioner av forespørsler – i sekundet – vil skje med høy sikkerhet og trygghet uten unødig ventetid for brukerne.

Om Jobbmesse

jobbmesse.no og jobfaircenter.com kan arbeidsgivere og arbeidssøkere møte hverandre på online jobbmesser over hele verden eller på 24 timers messer for enkeltfirmaer. Dialogen om ledige jobber skjer gjennom chatterom, telekonferanser, webcast, webinar og/eller e-post. Firmaene kan også bli kontaktet utenom messene og arbeidssøkere kan laste opp CV når de vil. Jobbmesse arrangerer ekstraordinære fysiske messer med applikasjonene i en nøkkelrolle.

Selskapet ble etablert i 2014. Orange Business kom inn i 2017. Tidlig 2018 ble Jobbmesse sin IT-løsning løftet fra lokale servere til et profesjonelt, Orange Business-utviklet IaC-basert servermiljø i AWS. Løsningen ble tatt ytterligere ett skritt videre i 2019 med DevOps-utviklingsmiljø og autoskalering.

 

Jobbmesse