AWS cost optimization begrensede kostnader ubegrenset vekst

Tidligere, i CAPEX-alderen, var det tidkrevende å oppskalere IT-arkitekturen for å tilrettelegge for vekst. Med OPEX i skyen, særlig med automatisk skalering i AWS, er det mulig å nå ut til nye markeder på null komma niks.
EcoOnline

EcoOnlie

-

“ I AWS MSP-partneren Orange Business har vi en forretningspartner med en leveranse- og driftsmodell som omfatter både offentlige og private skytjenester. Dermed har vi bare ett kundeteam å forholde oss til. Overgangen til en fremtidssikker plattform har medført vesentlig forenkling og effektivisering. ”

Hvordan kostnadsoptimalisering muliggjør bekymringsløs vekst

Fleksibilitet i skyen kan imidlertid bli kostbart hvis dere ikke har riktig arkitektur og prosesser på plass som gir kontroll med alle kostnader, optimaliserer workloads og identifiserer uutnyttet kapasitet. Det er her våre dokumenterte bransjemetoder for IaC-sentrisk arkitektureffektivitet og kostnadsoptimalisering kan hjelpe dere med å utnytte fleksibiliteten i AWS og samtidig maksimere ROI.

Problemet: Støtte kraftig ekspansjon og vekst

EcoOnline leverer IT-systemer for økt kjemisk sikkerhet og kostnadseffektive HMS-satsinger som er viktige i kundenes arbeid med å skape sikre arbeidsplasser og virksomheter. De siste årene hadde selskapet foretatt mange oppkjøp, og planla å ekspandere på nye markeder og utvikle nye tjenester. EcoOnline erkjente at den offentlige skyen hadde potensial til å støtte denne veksten, men at skymigrering og oppskalering kunne bli kostbart hvis ikke de rette kontrollene og den riktige arkitekturen var på plass.

Eco-online-img

Løsningen: DevOps som tjeneste med Orange Business

Orange Business AWS-eksperter ble innlemmet permanent i EcoOnlines DevOps-organisasjon via Orange Business tjenestetilbud for å redusere eierkostnadene. IaC ble benyttet for å forenkle overgangen fra VM-system til containermiljøer, noe som ga en optimalisering av migreringskostnadene. Bruk og kostnader ble konfigurert for automatisk skalering med nøye kostnadskontroll. Løsningen har også hjulpet EcoOnline med å oppnå en betydelig konsolidering av applikasjoner og infrastruktur, der unødig kompleksitet og kostnader er eliminert.

Resultatet: Fleksibilitet til å gå globalt i løpet av få minutter

AWS-konfigurasjonene og driftsstøtten som vi leverer til EcoOnline, gir dem en fremtidssikker plattform som kan takle rask vekst med AWS Autoscaling – uten at kostnadene kommer ut av kontroll. Det betyr at EcoOnline kan gå globalt i løpet av få minutter. Arkitekturen som vi tilpasset for EcoOnline, analyserer og tilordner dessuten alle kostnader. På den måten kan all uutnyttet kapasitet identifiseres og rasjonaliseres, noe som bidrar til økt kostnadseffektivitet generelt.