Automatiserad plattform för orkestrering av containrar
 

  • Kombinerar kraften hos Kubernetes med flera noggrant utvalda Open Source-komponenter för att leverera en banbrytande lösning för containerisering
     
  • Mycket enkel att använda
     
  • Kan spara dig tiden för 1-3 plattformingenjörer och 1-2 ansvariga för webbplatstillgänglighet
     

Se video som förklarar tjänsten

Minimal tidsåtgång för utvecklare

Plattformen är utvecklad av Orange Business Kubernetes-experter. Plattformen är utformad för att underlätta för företag att hantera och distribuera sina applikationer genom att kombinera Kubernetes med noggrant utvalda verktyg från Open Source. Plattformen minimerar tiden och komplexiteten som vanligtvis är förknippade med att konfigurera och underhålla en containerbaserad arkitektur. Detta gör det möjligt för utvecklare att fokusera på innovation och långsiktig framgång för företaget.

Med plattformen kan organisationer drastiskt minska behovet av manuella processer, vilket inte bara sparar tid och resurser utan också skapar en mer smidig och kostnadseffektiv utvecklingsmiljö. Det är den optimala lösningen för företag som strävar efter att modernisera sina applikationer och infrastruktur med en molnagnostisk och framtidssäker tillvägagångssätt.

Lite om det tekniska

Fördelarna

1. Automatisering av applikationsdistribution: Plattformen automatiserar hela processen med att distribuera applikationer på Kubernetes. Detta minskar manuellt arbete och möjliggör snabbare och mer konsekvent distribution.
 

2. Förenklad administration: Genom att minimera komplexiteten i Kubernetes låter plattformen teamen fokusera på utveckling och innovation istället för att hantera infrastrukturella utmaningar.

3. CI/CD-integration: Plattformen stödjer och förenklar kontinuerlig integration och kontinuerlig distribution (CI/CD). Detta ger en jämn och effektiv pipeline från kod till produktion.

4. Skalbarhet och flexibilitet: Med sin molnagnostiska natur kan plattformen enkelt anpassa sig till företagets växande behov. Plattformen är fullt kompatibel med ledande molnplattformar som AWS och Azure, vilket ger företag flexibilitet att välja och byta molnlösningar utan avbrott.

5. Tids- och resursbesparingar: Genom att minska behovet av att anställa eller utbilda specialiserad personal för Kubernetes administration sparar plattformen både tid och pengar.

Våra experter jobbar med Kubernetes för både Public Cloud och Sovereign Cloud. 
 

Läs mer om vår Managed Kubernetes Service här

Fråga gärna mig om Kubernetes för Public Cloud!

Ken Robert Løken
Cloud Business Director
Kontakt