Managed Kubernetes Service från Orange Business

Vi har arbetat länge med Kubernetes. Faktum är att den första versionen kom så tidigt som 2014. Sedan dess har Kubernetes blivit den snabbast växande teknologin för kontainerorkestrering.  

Användarvänlighet är viktigt för de flesta användare. De flesta kan hantera komplexa plattformar på egen hand. Men, det man vill är att använda plattformarna – inte att behöva administrera dem. Det är här Kubernetes kommer in i bilden.  

Orange Business arbetar med konsultverksamhet och verksamhetskritisk IT-drift, med ett starkt fokus på molntjänster. Vi utgår från vad kunderna behöver och levererar det som löser kundens utmaning och supportar det i en gemensam uppsättning. Det spelar ingen roll om tjänsterna är i publika moln, privata moln eller till och med på kundernas egna infrastruktur i våra datacenter. 

Kubernetes är lättillgängligt i publika moln. Det är bara att använda. Men, "bara" är inte alltid helt "bara" ändå. Vi backar ett steg. 

Vi tar ett steg tillbaka

Kubernetes hanterar containrar. "Orkestrering" har blivit begreppet. Du kan gott arbeta med containrar utan orkestrering, men efter en tid kommer du förmodligen att skapa applikationer som av någon anledning kommer att behöva detta. Containrar är ändå flexibla. Du kan packa enkla applikationer i fristående containrar och köra dem på ett enkelt sätt. Dessa containrar behöver inte samma flexibilitet och dynamik som de som måste kunna skalas både vertikalt och horisontellt.  

Kubernetes löser en typ av uppgifter som IT-teamet länge hanterat. För att nämna några; ladda och ta bort servrar från belastningsutjämning, inställning och konfigurering av nätverk och distribution av applikationer. Detta är uppgifter som Kubernetes nu istället kan göra automatiskt och du kan fokusera på andra uppgifter. Det sparar tid.  

Bland Kubernetes-användare som vi möter, kommer många att dra nytta av att integrera containrar i Kubernetes. När användningen av containrar blir mer omfattande kommer man snabbt kunna identifiera fler områden där Kuberneteslösningar är lämpliga. 

Publika moln är en utmärkt plats att använda Kubernetes

De stora hyperscalerna (Microsoft, AWS) har Kubernetes i olika konfigurationer. Om du funderar på mobilitet för att undvika inlåsning, kan du därför vara bättre ställd med Kubernetes jämfört med plattformsberoende system för containerorkestrering. En stor fördel med containrar är att de, åtminstone på papperet, ska kunna användas på olika plattformar. Men, det är bra om du vid en flytt inte behöver göra orkestreringen från grunden med proprietära verktyg. 

I Orange Business’ Sovereign Cloud har vi levererat olika driftstjänster som ligger utanför publika moln

Bland dessa finns vår tjänst Managed Kubernetes Service (MKS). Det är en managerad Kubernetes-runtime-tjänst som sätts upp av vår Core Platform-avdelning. Managerad innebär att vi tar hand om den delen som utvecklare vanligtvis inte tycker är särskilt rolig att hantera, som livscykelhantering, övervakning och hantering av händelser. Vi gör samma sak även i AWS och Microsoft Azure just för att utvecklare föredrar att använda molntjänster istället för att driva dem. 

MKS konkurrerar inte med Kubernetes från hyperscalerna

Drivkraften är att lösa scenarier där slutkunderna har strikta krav och regler på var data får finnas och vem som får ha tillgång till den. 

För att följa upp rubriken är MKS en managerad runtime-Kubernetes-tjänst där utvecklare får fulla administrativa rättigheter. Det har vi gjort för att det ska vara enkelt för utvecklare att arbeta med, välja verktyg som de vill ha, tror på och vill integrera mot. Åtkomsten sker via VPN eller Bastion-servrar direkt mot Kubernetes (Kube-API). Vi har också komponenter i vår portfölj som enkelt kan läggas till; t.ex. Managed Registry, Managed ArgoCD, Managed Secret och "Container Security and Compliance". 

Vi på Orange Business tror att det är viktigt med partners som kan leverera bra PaaS-tjänster och som du kan få hjälp av om du har problem eller utmaningar. Då kan du sova gott om natten och fokusera på det du gör bäst, nämligen att utveckla applikationer.  

 

Klicka här för att läsa om vår Kubernetes-tjänst för Public Cloud

Prata gärna med mig om Managed Kubernetes Service!

Anders Jeppesen
Senior Product Manager
Kontakt