En automatisk Application Deployment Platform

Denna plattform ser till att dina utvecklare kan publicera nya uppdateringar och funktioner utan att behöva tänka på infrastrukturkod eller "deploymentspipelines".  

Ken Robert förklarar hur

Det man vill uppnå när man moderniserar applikationer är att gå från ett bekant tillstånd till ett nytt och modernt tillstånd. Denna resa kan vara både tidskrävande och kostsam. Den består ofta av flera element, såsom att analysera arbetsbelastningar och rationalisera applikationens tillstånd - ofta genom att använda det så kallade 7R-ramverket.

Vår plattform stödjer 2 av dessa 7R: Re-architecture och Re-factoring – och inte minst utveckling och drift.

När du moderniserar en applikation behöver du en organisation. Ett team kan vara enkelt att administrera, men när du expanderar med fler team kan det medföra vissa utmaningar. En av dem är brist på produktivitet. Vid utveckling är det en hög fokus på produktivitet, att hålla resurserna tillgängliga med relevant kunskap konsekvent över tid. Detta kräver enkelhet - där utvecklare kan dela kunskap, automatisera och kontinuerligt distribuera nya uppdateringar till sin applikation.

Att ha en dokumenterad arkitektur och kunna återanvända tjänster kontinuerligt över tid resulterar i tillförlitlighet. Med vår plattform får du 24/7 support, inbyggd säkerhet, låga kostnader och hög produktivitet. En organisation med flera team behöver en process där Dev- och Ops-teamen konsekvent arbetar tillsammans. Applikationsutvecklarna utvecklar sin kod och infrastrukturutvecklarna utvecklar infrastrukturkoden. Om det uppstår ändringar i applikationskoden utlöser den automatiskt byggandet av miljön, skannar den för säkerhetsbrister, skickar den till pre-produktion, gör den tillgänglig för dig att utföra tester och slutligen köra den i produktion.

Vid omvandling och modernisering av en monolitisk applikation med mikrotjänster används oftast containrar. Dessa containrar måste orkestreras, och vår plattform orkestrerar detta med Kubernetes. Detta är nära kopplat till underliggande arkitektur, med en CI/CD-pipeline, fullt orkestrerad konfiguration med moduler som övervakning, säkerhet, nätverk och andra funktioner för att bygga din lösning.

Fördelen med denna plattform är att vi kan ta ansvar för 1 - 2 plattformingenjörer och en halv - 2 SRE:er. Detta kommer att låta dig spendera mer tid på din applikationskod och ha mer produktivitet i din digitala transformationsresa.

Läs mer om plattformen här

Tveka inte att prata med mig om vår Kubernetes-plattform!

Ken Robert Løken
Cloud Business Director
Kontakt