Sovereign Cloud

Sovereign Cloud - eller suveräna moln - är det rätta valet för dig som vill vara säker på att din data är lagrad i Sverige.

 • Säkerställande av kritiska data i våra svenska datacenter
 • I enlighet med certifieringar som ISO27001 och SOC2
 • Säkerställer fullständig kontroll över kostnader och 24/7 tillgång till teknisk personal
Data-Monetization.jpg
 • Vad betyder Sovereign Cloud?

  Ett suveränt moln säkerställer att all data och relaterad metadata förblir på suverän mark. Suveräna moln är därför utformade för att upprätthålla säkerheten och ge åtkomst till data enligt strikta krav för reglerade branscher och lokal lagstiftning om integritetsskydd, insyn och kontroll. På så vis skyddar och realiserar de värdet av kritisk data för både privata och offentliga organisationer.

Välj hur du vill att Sovereign Cloud ska hanteras:

 

100% hanterad av Orange Business 

Vi säkerställer end-to-end-tillgänglighet för tjänsten genom att ta operativt ansvar och erbjuda dedikerad tjänstehantering. Vi garanterar kontinuitet i affärsprocesser.

Self-Service

Lösningen är byggd på VMWare Cloud Director som en IaaS. Du kan snabbt och enkelt välja det du behöver och bara betala för tilldelade resurser. Genom självbetjäningsportalen kan du konfigurera dina egna virtuella maskiner, lagring och nätverkstjänster. Läs mer om självbetjäning här

Fördelarna med vår Sovereign Cloud

 • Förutsägbar prestanda och kostnader. Även om hårdvaran är multi-tenant är arbetsbelastningsprestandan förutsägbar och mycket väl övervakad. Publika molnkostnader kan vara mycket opålitliga baserat på användning, lagringskostnader och datautgångskostnader. Vi har inga "dolda" kostnader.
   
 • Säkerhet. Våra datacenter använder dedikerad fysisk infrastruktur, vi har full kontroll över server-, nätverks- och applikationssäkerhet.
   
 • Anpassning och automatisering. Våra arkitekter hjälper till att designa kundplattformen som kommer att konfigureras genom en Infrastructure-as-code-distribution.
   
 • Sovereign Cloud Support:
  Data suveränitet och jurisdiktionell kontroll
  Dataåtkomst och integritet
  Dataskydd och överensstämmelse
  Dataoberoende och mobilitet
Norway

Prata gärna med mig om Sovereign Cloud!

Marcus-Lange
Marcus Lange
Teknisk affärsutvecklingschef
Kontakt

Varför välja oss?

Vi har över 20 års erfarenhet av att hantera affärskritiska miljöer och applikationer för stora kunder från våra datacenter i Sverige. För oss kommer alltid kunden först, och vår första prioritet är att leverera enastående kundservice.

 • Dedikerade kundteam med 24/7 driftcenter

   
 • ITIL-kompatibla: ISAE 3402, SOC II, PCI-DSS, ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001, VMware Sovereign Cloud

   
 • Vi erbjuder ekonomiska modeller anpassade efter dina behov. Betala efter användning eller modeller som kombinerar capital expense - operational expense

   
 • Våra lokala molntjänster är skräddarsydda för individuella behov genom att erbjuda managerad databehandling, lagring och nätverk baserat på bästa möjliga lösningar i en multi-tenant eller helt dedikerad konfiguration

   
 • Vi är väl förtrogna med ITIL men arbetar även med många agila ramverk, såsom DevOps och SAFE