Sovereign Cloud

Tillförlitliga och flexibla suveräna molntjänster

I dagens samhälle ser vi stora förändringar inom regelefterlevnad på många nivåer. ”Compliance” och dataskyddsregler är högt prioriterade områden för många av våra kunder. Företag måste hantera frågor runt datasuveränitet och fysisk placering för varje plattformstjänst de använder och säkerställa hur plattformarna samverkar med andra teknologiska lösningar i organisationen och med externa parter. 

Kundcase

Ruter customer story

Implementering av Client VPN hos Ruter

I en alltmer digital och snabbt föränderlig värld är säkerhet och tid till marknaden avgörande för kommersiell framgång. Företaget Ruter AS är ansvarigt för kollektivtrafiken i Norges huvudstad Oslo och delar av Viken. Ruter hade olika metoder för utvecklare att få åtkomst till applikationer. Säkerhet, utvecklingshastighet och kostnader blev därför inte optimerade. I det här fallet blev det förbättrat med en Client VPN-lösning som gjorde det möjligt för Ruter att utnyttja AWS-plattformen på ett mer effektivt sätt.

Mer information
EcoOnlie customer story

Modernisering och databasmigrering till Aurora serverless V2 för EcoOnline

I en alltmer digital och snabbt föränderlig värld ställs företag ständigt inför nya miljö-, hälso- och säkerhetsrisker (MHS). Det norska företaget EcoOnline har specialiserat sig på att utveckla system för hantering av MHS-initiativ. För att ligga i framkant på MHS-marknaden har företaget anlitat Orange Business som sin AWS-partner. I detta fall kommer en migrering från serverlös V1 till V2, som stöder nyare versioner av PostgreSQL, att förbättra utvecklingshastigheten och minska kostnaderna.

Mer information
Allvit thumb

Migrering och managerade tjänster avlastar DevOps-teamet hos Allvit

I en alltmer digital och snabbrörlig värld använder studenter över hela världen information som finns tillgängligt online som ett smart sätt att minska sina utgifter och studera mer effektivt. Allvit AS är ett företag som erbjuder digitala lösningar för inlärning till studenter i Norge. Företagets resa mot molnet började under våren 2022 med att man valde Orange Business som sin MSP-partner. Startskottet för DevOps-samarbetet var ett kritiskt projekt där en digital lösning skulle flyttas.

Mer information
Inera-thumb

Inera stöttar digitaliseringen av välfärdssverige med gemensam digital infrastruktur och arkitektur

Inera är den nationellt sammanhållande aktören för digitalisering inom kommuner och regioner. De levererar kritiska tjänster till invånare och verksamheter inom välfärden, som exempelvis Vårdguiden 1177 med 16 miljoner inloggningar per månad. För att trygga tjänsterna behöver Inera en säker och tillgänglig digital infrastruktur som kan skala upp och ner när behovet skiftar.

Mer information

Vad är ett suveränt moln?

Det finns ingen juridisk definition av ett suveränt moln, men konceptet är enkelt - ett suveränt moln är ett moln som säkerställer att all data och relaterade metadata befinner sig på rätt ställe, i rätt land. Suveräna moln är därför konstruerade för att leverera säkerhet och dataåtkomst som uppfyller de stränga kraven för reglerade branscher och lokal lagstiftning om dataskydd, åtkomst och kontroll. De skyddar och ökar värdet av kritiska data för både privat- och offentligsektor. 

 

Betydelsen av en strategisk och pålitlig partner

Med 20 års digital erfarenhet av att driva verksamhetskritiska tjänster och med datacenter i Norge, Sverige, Nederländerna och Tyskland har Orange Business lång erfarenhet när det gäller att skydda kundens data, företagsverksamhet och rykte på marknaden. Alltid genom att använda certifierade och pålitliga lösningar och partners som säkerställer datasuveränitet, regelefterlevnad, transparens och säkerhet. 

 

Flexibla leveransmodeller för alla dina behov

Alla kunder är unika. Därför tillhandahåller vi olika leveransmodeller beroende på kundens behov.  Du kan välja i hur stor omfattning du vill lägga över hanteringen och IT-lösningen på våra resurser (helt managerad tjänst) eller om ni själva sköter hanteringen (självbetjäning). Du kan också välja mellan ett kapacitetsbaserat och konsumtionsbaserat faktureringsupplägg. Tillsammans hittar vi en leveransmodell som passar er företagsverksamhet och era affärsmål. 

Orange Business - våra differentieringsfaktorer

Vi tillhandahåller plattforms- och hanteringstjänster för kritiska molnapplikationer, bygger och managerar lösningar i världsklass, hanterar säkra, skalbara och kostnadseffektiva miljöer, på både lokala, privata, publika och hybrida molnplattformar. 

  • Operativ excellens - med 20 års erfarenhet som leverantör av digitala tjänster, hantering av affärskritiska applikationer och med lokala datacenter i Norge, Sverige, Nederländerna och Tyskland, kan vi kombinera lokala, privata och publika molnmiljöer i en total hybrid molnleverans. 
  • Prisbelönt kundfokus - Vi är en pålitlig partner som jobbar nära och tillsammans med våra kunder. Lokala kundteam avlastar den dagliga verksamheten och frigör tid för kundens egna resurser att kunna fokusera på att utveckla den egna verksamheten. Eller så gör vi det tillsammans.
  • Sann digital kultur -   Våra medarbetare är våra mest värdefulla resurser. Som en attraktiv arbetsgivare för högkvalificerade personer prioriterar vi kontinuerlig utbildning och utveckling så att du alltid får tillgång till kunniga och certifierade projektledare, systemarkitekter, säkerhetsexperter etc. 
  • Säkerhet framför allt - Robust IT-säkerhet och regelverksmässig efterlevnad ingår i allt vi levererar.  Suveräna datalösningar, beprövade säkerhetsramverk och avgörande certifieringar som ISAE 3402, SOC II, PCI-DSS, ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 står till ditt förfogande.