SIEM: Cybersäkerhetsförsäkringen alla företag måste ha

SIEM (Security Information and Event Management) är en lösning som hjälper organisationer för att upptäcka, analysera och reagera på säkerhetshot innan de skadar ditt företag. Detta uppnås genom att erhålla säkerhetsrelaterade loggar från olika system, samt användning av slutpunktsskydd (EDR). Erhållits Informationen analyseras automatiskt av detektionsregler och potentiell skadlig aktivitet meddelas.

Med ökande frekvens av säkerhetshot och säkerhetsöverträdelser är det viktigare än någonsin för att få insikter och skydda din plattform. Tidig upptäckt av potentiell komprometteringar är nyckeln till att minska skadans omfattning och agera snabbt.

3 utmaningar

En lösning

Genom att adressera dessa utmaningar kan SIEM-lösningar effektivt hjälpa till att skydda data och säkerställa att företag kan hantera säkerhetsrisker på ett proaktivt och effektivt sätt.

För att komplettera SIEM-lösningen och avlasta kunden erbjuder Orange Business "Security Operations Center (SOC) as a service". Vårt säkerhets- och övervakningscenter tar en holistisk approach till IT-säkerhet och kan ta fullt ansvar för övervakning och svar på larm 24/7/365. SOC är bemannat med certifierade säkerhetsanalytiker som granskar och agerar vid säkerhetshändelser i din miljö. SOC är en tjänst som ger dig möjlighet att snabbt och effektivt analysera avvikelser och därigenom skapa förutsättningar för att vidta lämpliga åtgärder. Detta kommer att resultera i lägre kostnader för dina säkerhetshändelser.

Untitled design (50).png

SIEM webinar - inspelning

Se våra nordiska experter presentera vad SIEM kan göra för en lokal molnlösning. Det är så här vi skyddar våra nordiska kunders data. (väntar på material)

Kontakta oss om du vill veta mer om SIEM Security från Orange Business

Patrik storm
Patrik Storm Olsen
Head of Cybersecurity
Kontakt
Kim Håvar
Kim Håvar Rasmussen
Senior Cybersecurity Engineer
Kontakt