Inera stöttar digitaliseringen av välfärdssverige med gemensam digital infrastruktur och arkitektur

Inera är den nationellt sammanhållande aktören för digitalisering inom kommuner och regioner. De levererar kritiska tjänster till invånare och verksamheter inom välfärden, som exempelvis Vårdguiden 1177 med 16 miljoner inloggningar per månad. För att trygga tjänsterna behöver Inera en säker och tillgänglig digital infrastruktur som kan skala upp och ner när behovet skiftar.

I rollen som it-chef arbetar Karl nära verksamheten och för en ständig dialog om allt från incidenthantering till önskemål på förändringar. Han berättar att Ineras uppdrag bland annat är att utveckla välfärden genom digitala tjänster. För att kunna fokusera på kärnverksamheten, och skapa och utveckla digitala tjänster, har de valt att outsourca teknikstacken med bland annat servrar, operativsystem, brandväggslösningar, beräkningskraft och lastbalansering.

– Man kan säga att Orange Business levererar grunden som vi ställer huset på, säger Karl.

Olika omständigheter påverkar hur stort trycket från användarna är på de olika digitala tjänsterna. Vid en extraordinär händelse, som en pandemi, kan behovet öka snabbt. För att säkerställa att tjänsterna alltid är tillgängliga behöver Inera en säker och anpassningsbar infrastruktur.

– Våra tjänster är viktiga för invånare och verksamheter inom välfärden och vi behöver en plattform som på ett flexibelt sätt skalar upp och ner efter våra behov.

Karl har ett nära samarbete med det svenska kundteamet på Orange Business för att säkerställa att plattformen fungerar idag och är redo att möta nya behov som dyker upp. De för en dialog på flera olika nivåer, både för att säkerställa den dagliga driften och för att lyfta blicken och ta ett strategiskt perspektiv. För Inera är det helt avgörande att driftleverantören förstår precis hur kritiskt det är att lösningen fungerar, och att det finns rutiner för återställning av system och återläsning av data.

– Min upplevelse är att samarbetet med kundteamet på Orange business fungerar jättebra. Vi har bra kontaktytor, eskaleringsvägar och duktiga tekniker som känner oss och vår miljö. Malin Blomqvist som jag har en kontakt med ett par gånger i veckan är lätt att få kontakt med, lyssnar in och agerar snabbt.

  • Orange levererar en flexibel infrastruktur med högsta tillgänglighet, sträckt över två fysiskt åtskilda och för varandra redundanta datacenter.
  • På den aktuella infrastrukturen har Orange designat lösningar för Ineras applikationsbehov, vilka levereras med full support 24/7 och med mycket höga SLA:er.
  • Orange levererar vidare en Kubernetes-plattform som passar väl in i Ineras Agila utvecklingsmodell med CI/CD pipelines, automatiska tester och kontrollerade deployer.
  • Ovanpå applikationsleveransen ligger flertalet säkerhetstjänster som ytterligare bidrar till att öka robustheten för Ineras tjänster och tillgänglighet för Ineras slutanvändare.

Om kunden

Inera är den nationellt sammanhållande aktören för digitalisering inom kommuner och regioner. De levererar kritiska tjänster till invånare och verksamheter inom välfärden, som exempelvis Vårdguiden 1177 med 16 miljoner inloggningar per månad. För att trygga tjänsterna behöver Inera en säker och tillgänglig digital infrastruktur som kan skala upp och ner när behovet skiftar.

Inera är kommuners och regioners digitaliseringsbolag med uppdrag att stötta utvecklingen av välfärden. Deras uppgift är att skapa förutsättningar för samordning, förenkling och effektivisering av regionernas och kommunernas digitaliseringsarbete. Så att de i sin tur kan ge sina invånare en trygg och jämlik välfärd.

– Nästan alla känner till 1177 som gör det möjligt för människor som är skrivna i Sverige att logga in och boka tid och se sina journaler, men vi har också tjänster som exempelvis säkerställer att vårdpersonal alltid har tillgång till rätt patientinformation, säger Karl Holmberg som arbetar som it-chef på Inera.

Inera