4 steg till en flexibel IT-leverans för transport-branschen

Att ingen organisation kan luta sig tillbaka med en ”det löser sig alltid-attityd” visste de flesta redan innan pandemin slog till i våras. Följderna av Covid-19 gjorde det dock smärtsamt tydligt hur viktigt det är för företag inom transport och logistik att ha en agil operativ modell som kan anpassas efter snabba förändringar. Läs vidare för att se hur ni tar de första stegen mot en flexibel IT-leverans som minskar era kostnader utan att tumma på säkerheten.

Undersökningar och analyser som gjorts efter pandemins utbrott pekar alla på samma sak. Distansarbete och onlinemöten är här för att stanna, liksom en allt snabbare förändringstakt. Detta innebär att företag kontinuerligt måste ifrågasätta gamla strukturer som bromsar förändring. Transport- och logistikbranschen måste fortsätta vara lika modig, flexibel och snabbfotad som de visat prov på under pandemin.

För de flesta innebär detta rent konkret en grundläggande omställning för att etablera och upprätthålla ökad flexibilitet i sin organisation.

Att gå över till den typ av skalbara lösningar som hybrida molntjänster erbjuder är för många inom transport och logistik ett grundläggande första steg mot en flexibel digital strategi. Idag finns det många leverantörer som kan hjälpa er till en hybrid IT-miljö som är flexibel, säker och stöttar en föränderlig operativ modell. För att maximera molnets positiva effekter för er affär behöver ni dock höja blicken från tekniken. Även om dessa lösningar är relativt enkla att implementera kantas vägen till er optimala molndrift ofta av utmaningar som måste hanteras löpande. Detta ställer krav på nya arbetsprocesser och en flexibel IT-organisation.

Tryggt val när MTR väljer Orange Business som driftleverantör

IT-driftleverantören Orange Business och tågbolaget MTR Nordic AB som bland annat driftar tågtrafiken i Stockholm har ingått ett samarbete som innebär att MTR kommer lägga över all sin IT-drift på Orange Business.

MTR Nordics AB driftar Stockholms tunnelbana och Stockholms pendeltåg, samt kör snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm. MTR har ett stort ansvar för att tågen alltid är tillgängliga och går enligt tidtabell. Med ett ökat tågresande har verksamheten växt och kraven på en fungerande och felfri drift ökat.