Bygg molnkompetens för framtiden

Fler och fler företag introducerar molnlösningar i jakten på flexibilitet och nya inkomstströmmar. Men vad händer efter migrationen? Verksamheten behöver en långsiktig plan för hur den kan säkra tillräcklig molnkompetens i alla delar av verksamheten, eftersom bristen på specialister bara kommer att förvärras.

Läs mer om hur Orange Business kan hjälpa till att utveckla er egen molnkompetens i bifogad broschyr “Building Cloud Skills for the Future”

Ladda ner broschyren

Problemet är att alla företag, organisationer och verksamheter går över till molnlösningar samtidigt. Det finns inte tillräckligt med specialister och utan tillräcklig expertis inom digitala molnlösningar kommer inte företag att få ut den förväntade nyttan av molnlösningen. En långsiktig strategi för att komma till rätta med bristen på molnspecialister bör vara en del av företagets affärsplan.

Du kan inte anställa dig ur bristen på molnkompetens. Den bästa vägen framåt är att företagen växer sina egna talangpooler. Det innebär att investera i utbildning av intern personal under och efter migreringen till molnet. Företag måste bygga omfattande kompetensutvecklingsprogram och överväga att använda erfarna partners för att påskynda utvecklingen.

Orange Business kan erbjuda ett tillvägagångssätt i tre steg för att möjliggöra molnkompetensutveckling genom ett kontinuerligt engagemang på tolv månader. Det handlar om att bygga molnkompetensutveckling i tre steg – utbilda, understödja och stärka.

Tyckte du det här var intressant rekommenderar vi att du läser bloggen:

 

Hur löser man bristen på molnkunskap?

 

are-you-build-1-1141x1536.png