Välj rätt partner för din AI-resa

Användandet av AI och data kommer att bli avgörande för verksamheter som strävar efter att uppnå maximal affärsnytta.

Med hjälp av avancerade dataplattformar i kombination med AI-stöd kommer insikter i kundbeteenden och marknadsbehov snabbt upp på agendan. Något som i sin tur kan ta verksamheten till nya nivåer – men det finns utmaningar.

– Det har blivit tydligt att AI inte bara är en möjlighet att prova sig fram, man måste tidigt fatta ett strategiskt beslut om hur det ska användas aktivt i hela verksamheten. Flera av våra kunder säger att AI-stöd redan blivit en nödvändighet för att uppnå effektivitet och leverera konkret affärsvärde, säger Jan Rizvi, Product Marketing Manager på Orange Business.

AI & data blir inte bara ett verktyg för kostnadseffektivitet, utan också en kraftfull motor för innovation, kreativitet och tillväxt, betonar Jan, och menar att det är få verksamheter som inte kommer att använda sig av, eller påverkas av, utvecklingen.

– Det vi också ser är att oavsett var man befinner sig på resan inom data och AI så är det oundvikligt att stöta på vissa utmaningar, säger Andreas Stuve, Senior Cloud Advisor på Orange Business. Det kan vara allt från tekniska utmaningar relaterade till integration och systemprestanda till mer komplexa frågor som rör datalagring, regelefterlevnad, IT-säkerhet och styrning.

– Men man måste komma ihåg att det aldrig är för sent för att trycka på paus och utvärdera dagsläget och vägen framåt, fortsätter Andreas Stuve.

Rita data- och AI-kartan från början

För att dra nytta av AI-lösningar i en verksamhet måste man först klargöra sina mål och syften. Det låter självklart, men det kräver en del eftertanke. Man behöver dessutom identifiera rätt verktyg för uppgiften, exempelvis molnbaserade AI-verktyg. Det kan också vara suverän datalagring som uppfyller nationell regelefterlevnad.

– AI är bara toppen på isberget. Under ytan finns väldigt många lager av frågor som måste adresseras, allt från infrastruktur och datalagring till regelefterlevnad och datakultur. Vi rekommenderar att man lägger tid på att göra en generell kategorisering av verksamhetens affärssystem och data, och funderar över vilka lager man bör åtgärda först, och det gäller såväl infrastrukturtjänster som strategi och styrning, fortsätter Andreas Stuve.

– Man behöver aktivt uppmuntra en intern kultur som förstår och tar till sig hur data och AI gör nytta för hela verksamheten. Vi har sett exempel där data & AI-stöd uppfattas som ett hot av medarbetarna. Det blir inte bra för någon, och i förlängningen kostsamt på alla nivåer, säger Jan Rizvi.

Smarta val av infrastruktur och leveransmodell

Utvecklingstakten är snabb i de publika AI-tjänsterna, med ett ekosystem av tredjepartsprodukter och ett brett utbud av tjänster inom datainsamling, dataanalys, maskininlärning, automation och robotisering. För kunder med högre krav på nationell regelefterlevnad för data finns det smarta lösningar för Sovereign Cloud. De passar ofta i kombination med publika molntjänster, separerad datahantering, hybridleverans och sammanhållen kostnadsbild.

– En hållbar lösning innehåller ofta komponenter från alla områden. Det gäller att hitta rätt mix, vad gäller användbarhet, kostnad och regelefterlevnad, säger Andreas Stuve.

En leverantör med helhetsgrepp

Orange Business strategiska partnerskap på global och nationell nivå med aktörer som till exempel Microsoft, VMware, AWS och Google ger dem förhandsinformation om nya satsningar och teknologier.

– Det som verkligen utmärker Orange Business är vår holistiska approach. Vi levererar smidig användbarhet och smart integration inom både nuvarande ekosystem och framtida tekniska ramverk. Resultatet vi uppnår tillsammans med våra kunder är påtagligt. Ökad skalbarhet och kostnadseffektivitet, framtidssäkrad arkitektur och mycket stor kundnöjdhet, avslutar Jan Rizvi.