Önskar du skapa en digital strategi för framtiden?

I en ständigt föränderlig värld är det inte bara en fördel att ligga steget före, det är en nödvändighet. Historien är full av företag som har utnyttjat detta och anpassat sig, men historien visar också de som inte tyckte att det var nödvändigt. Digital strategi handlar inte längre bara om teknisk installation. Det har blivit en komplex kombination av människor, programvara, flexibilitet och vision. Ladda ner vår e-bok nedan för att lära dig mer om hur du skapar en digital strategi för framtiden!

Hur man skapar en hållbar affärsstrategi

Specialisering och definition av roller kan vara en viktig framgångsfaktor för att skapa en ny och hållbar digital affärsstrategi. Om du ska integrera ny teknik på ett hållbart sätt måste alla områden täckas, och absolut ALLA aspekter av produkten du ska leverera måste vara uppdaterade. Anledningen till att så många misslyckas med att förverkliga sina projekt är att de inte samlar anställda från flera funktioner och avdelningar. I slutänden handlar det om att anpassa din driftsmodell och göra den så flexibel som möjligt baserat både på den teknik och de personalresurser och samarbetsmodeller som står till ditt förfogande.

Användbara verktyg: Molntjänster, maskininlärning, Big data och artificiell intelligens

Ny teknik är en förutsättning för framgångsrik förändring och för att förverkliga företagets fulla potential. Det första steget är att få en förståelse för vad tekniken kan användas till, genom att dra nytta av konsumtionsmodeller och integrera komponenter på ett sätt som är hållbart för verksamheten. Här är det också viktigt att förstå hur man kan vinna fördelar för alla delar av verksamheten. För att uppnå detta måste du ha kompetenta medarbetare, tillräcklig kapacitet och en vision. Först när du till fullo förstår möjligheterna och hur du kan använda befintliga och framtida verktyg kommer din digitala strategi att bära frukt.

Större skalbarhet och flexibilitet

En kundundersökning utförd av Orange Business för ett par år sedan visade att 63 procent av de organisationer som planerar att outsourca vissa uppgifter gör det för att bättre skala sin kapacitet. Den största risken är inte att gå miste om intäkter, utan att inte kunna hantera nya intäkter från andra värdeskapande projekt och tjänster. Det är därför viktigt att ha rätt kompetens och arbetssätt samt en lämplig organisationsstruktur. Först då kan man dra nytta av de möjligheter som uppstår och dra nytta av tekniska framsteg utan att tveka. För om din organisation inte fyller tomrummet är det garanterat någon annan som gör det.