Från AI till regelefterlevnad: Orange Business lotsar dig genom nya digitala utmaningar

Digitaliseringen integreras allt djupare i samhället och behovet av att förstå och hantera ökande digital komplexitet växer snabbt. Företag och organisationer provar nya metoder att införa modern teknik men samtidigt måste de se till att lösningarna är långsiktiga, kostnadseffektiva och säkra.

Anna Rehnström

Anna Rehnström

Director Product & European Pre-sales

"Digitalisering är inte bara ny teknik, det handlar också om att hantera och skydda komplexa system, på nya smarta sätt. Digitaliseringen är inne i ”andra andningen” i Sverige, och många inser att digitala möjliggörare som till exempel AI bara är toppen på ett isberg. De verkligt kniviga utmaningarna ligger ofta dolda under ytan – allt från infrastruktur, datalagring och automation, till cybersäkerhet och regelefterlevnad och datasuveränitet."

Smart lösning för datasuveränitet

Med en mångfald av lösningar på marknaden, betonar Anna vikten av att välja rätt verktyg för rätt uppgift för att få de resultat man behöver. En av de mest efterfrågade tjänsterna från Orange Business är Sovereign Cloud. Konceptet har vuxit fram via kunder i hårt regelstyrda branscher som finanssektorn och hälso- och sjukvård, till att nu vara intressant för aktörer i mer generella branscher.

– Sovereign Cloud ger kunderna möjlighet att dra nytta av det klassiska molnets skalbarhet och flexibilitet, samtidigt som det garanterar att data lagras och hanteras inom nationella gränser enligt landets lagar och regler. Lokala molnlösningar kan nu erbjuda ett ekosystem av tredjepartsprodukter och ett flexibelt utbud av partnertjänster inom datainsamling, dataanalys, maskininlärning, automation och robotisering, berättar Anna.

Flexibilitet och partnerskap är framgångsfaktorer

Men det räcker inte med att välja rätt teknisk lösning; att ha en lyhörd och flexibel partner vid sin sida är ofta avgörande. Jan Rizvi, Product Marketing Manager hos Orange Business, understryker vikten av att anlita en erfaren leverantör som kan lotsa kunden i det komplexa utbudet.

– Du har bestämt vad du vill uppnå, du har kategoriserat och städat bland dina digitala tillgångar, kanske hittat de rätta verktygen. Men det finns många fallgropar, och du behöver inte upprepa andras misstag. Att ha en innovativ och strategisk partner vid din sida säkerställer att du håller jämna steg med tekniken samtidigt som du ökar chanserna att nå effektmålen på utsatt tid och kostnad.

Anna fyller i:
– Vi vet hur viktigt det är att välja lösningar och partnerskap som är flexibla och kan växa och förändras över tid. Vi på Orange Business är kundens partner och coach genom hela den föränderliga digitaliseringsresan.

AI Research Scientist_Black.png

En leverantör med helhetsgrepp

Orange Business i Sverige hjälper sedan 20 år kunder inom branscher som finans, försäkring, life-science, hälso- och sjukvård, transport, detaljhandel och offentlig sektor. Med Orange Business kan du räkna med robust säkerhet och regelefterlevnad med hjälp av datasuveräna lösningar, certifierade ramverk och toppkvalificerade domänspecialister.