Så lyckas du med molntransformationen

”Den som inte jobbar med transformation på ett effektivt sätt står i en rulltrappa som skenar åt fel håll. Vi lever i en värld i konstant förändring och om vi inte rör oss i takt med utvecklingen hamnar vi längre efter för varje dag som går”, säger Andreas Stuve som arbetar som rådgivare inom molntransformation.


Andreas menar att den som vill vara konkurrenskraftig måste förstå hur man drar nytta av den senaste tekniken kopplat till sin verksamhet, och vikten av förberedelser inför en transformation till molnet är avgörande för att nå ett så gott resultat som möjligt. I den här artikeln delar Andreas med sig av tre nycklar till en framgångsrik molntransformation:
 

1. Tydliggör strategisk vision och målbild på ledningsnivå

2. Sätt ett ramverk för hur molntjänster ska konsumeras och vem som får beställa

3. Koppla samman teknikens möjligheter med er verksamhet och hur ni går till marknaden.

23489-cyk4vmy1tr (1).png

1. Tydliggör strategisk vision och målbild på ledningsnivå

När molntjänster gjorde entré öppnades dörren till en helt ny flexibilitet för den som har behov att konsumera IT-tjänster. Utan att behöva investera i någon utrustning går det enkelt och snabbt att nyttja precis de tjänster man önskar; och att göra det enbart när man behöver dem.

– Molnet är en accelerator för innovation och automation. Det har aldrig varit enklare att initiera nya tjänster och man kan snabbt vara i gång, säger Andreas.

Enkelheten innebär att det blir allt viktigare att ha kontroll över när tjänster nyttjas och inte, och ha en plan för att nyttja rätt resurser vid varje givet tillfälle. En framgångsrik molntransformation förutsätter att man tar ett helhetsgrepp och gör ett gediget förarbete.

– Tydliggör vision och strategiska mål, utforska tekniska och avtalsmässiga hinder. Titta både på vilka risker det innebär att göra förändringen och att låta bli. Gör sedan en detaljerad beskrivning av resan från nuläge till önskat läge som ett förändringsprojekt, och förankra på ledningsnivå.

2. Sätt ett ramverk för hur molntjänster ska konsumeras och vem som får beställa

Enkelheten är en möjliggörare, men har också skapat nya problem. Vem som helst med ett kreditkort kan konsumera tjänsterna och initiera transformationsarbetet genom att flytta sin data till en ny tjänst. Utan kontroll över vem och hur företaget köper molntjänster är risken stor att man över tid glömmer att avsluta de tjänster man inte längre nyttjar. Det i sin tur leder till att företaget blöder pengar.

– Vi människor har det i oss att alltid vilja göra saker bättre. Det gör oss ivriga och snabba i starten, och det kan leda till att initiativen inte alltid blir så bra som vi föreställde oss. Kostnadseffektivisering uppnås vanligtvis genom att omfördela förvaltningskostnader till transformation, och för att nå de strategiska målen med en molntransformation behöver man göra ett gediget grundarbete.

– För att vinna de stora fördelarna, och behålla kontrollen genom molntransformationen, behöver man ett ramverk för hur man ska konsumera teknik och tjänster.

Andreas jämför ramverket med att bygga och inreda ett hus. Innan man köper virket är det bra att tydliggöra visionen för hur huset ska se ut och vad det ska användas till. Skapa också redan från början en plan för hur huset kan byggas ut i framtiden.

– Ta reda på vilket bohag du kan behålla från det befintliga boendet, samt vilka nya möbler du behöver. Låt utrymmena i det nya huset spegla din vision för vad du ska nyttja det till.

3. Koppla samman teknikens möjligheter med er verksamhet och hur ni går till marknaden

De flesta företag har inte resurser att genomföra alla önskade förändringar och moderniseringsinitiativ på ett bräde och måste därför prioritera. Samtidigt befinner vi oss i ett läge där flexibla molntjänster kan vara avgörande för att stärka sin konkurrenskraft. Ju mer effektivt verksamheten arbetar med behovsbaserat nyttjande, desto större del av resurserna kan styras om till innovation. Det leder till en snabbare väg till marknaden med nya produkter och tjänster till samma kostnad som tidigare.

– Kunden behöver inte förstå IT på djupet för att lyckas med sin molntransformation, utan deras jobb är att förstå sin verksamhet och sin marknad. Rätt partner hjälper till att styra tempot på moderniseringsresan, och kombinera rätt tjänster, så att förflyttningen tar företaget mot målen.

Andreas     Andreas Stuve, Senior Cloud Advisor hos Orange Business, har byggt sin molnexpertis under ett decennium. Han har lett över 35 molnmigrerings- och transformationsprojekt och samarbetat med företag för att hjälpa dem att förstå var de är, var de vill vara och hur de kan nå dit genom att optimera sina molntjänster. Under de senaste uppdragen har Andreas haft rollen som teknisk projektledare med fokus på Microsoft Azure-tjänster.