Vad är suveräna moln och varför är det viktigt?

De senaste åren har säkerhet och hantering av data blivit en prioritet för organisationer och företag världen över och i samband med detta har datasuveränitet i molnet pratats alltmer om. Konceptet har många olika namn, så som Digital Sovereignty Pledge, nationellt moln, suveränt moln eller som bland annat VMware och vi på Orange Business kallar det – Sovereign Cloud. Men vad är egentligen Sovereign Cloud, och varför är det så viktigt?

Sovereign Cloud är mer än bara traditionell molnlagring – det är en strategi som säkerställer att data lagras och hanteras inom specifika juridiska och geografiska gränser. Konceptet har vuxit fram som en direkt respons på ökade dataskyddskrav och behovet av att säkra känslig information mot externa hot. Suveräna moln som lösning är helt enkelt svaret på frågorna om integritet, compliance och säkerhet.

Kärt barn har många namn

Sovereign Cloud – ett koncept så viktigt i dagens digitala ekosystem att det har fångat uppmärksamheten hos branschledare världen över. International Data Corporation (IDC), betonar bland annat vikten av att hantera data inom specifika jurisdiktioner för att uppfylla regionala compliance-krav. De anger att 62% av företagen inte helt uppfyller sina krav på datasuveränitet.

"Hyperscalers” inom molntjänster som AWS, Google Cloud och Microsoft Azure anpassar sig till datasuveränitet genom att erbjuda regionaliserade och lokaliserade molntjänster. Även om benämningarna på konceptet varierar fokuserar de på vikten av att ge kunder möjlighet att lagra data inom specifika geografiska gränser. De eftersträvar att kombinera global räckvidd med lokal efterlevnad och datasäkerhet – “på Europas villkor”, som Google utrycker det.

På Orange Business ser vi Sovereign Cloud som en möjlighet att erbjuda lösningar som balanserar säkerhet, compliance och effektivitet. Vi tror på att skapa molnlösningar som inte bara är tekniskt robusta, utan också känsligt anpassade till varje kunds juridiska och operativa behov.

Det finns inget ensidigt "rätt" sätt att se på Sovereign Cloud. Varje organisations behov och syn på datalagring och molnreglering är unik. Men konsensus är dock tydlig – vikten av att säkerställa dataintegritet och uppfylla lokala såväl som globala dataskyddsförordningar.

Suveränitet inom EU

Många länder inom EU och runt om i världen har börjat anamma konceptet med suveräna moln. Detta innefattar att skapa eller anpassa molnlösningar som inte bara lagrar data lokalt utan också säkerställer att all datahantering, inklusive bearbetning och analys sker inom landet.

Compliance utan att offra bekvämlighet

Sovereign Cloud ger organisationer full kontroll över sin data samtidigt som det uppfyller lokala lagar och regleringar. Bland annat har Schrems II-domen haft stor inverkan på hur internationella dataöverföringar hanteras. Schrems-II har ökat betoningen på behovet av lagring och bearbetning av data inom EU för att säkerställa compliance med EU:s dataskyddsstandarder.

Sovereign Cloud bidrar till att organisationer kan efterleva dessa krav genom att säkerställa att data lagras och hanteras inom EU:s gränser. Ett suveränt moln är alltså molninfrastruktur som är fysiskt belägen inom specifika landsgränser.

Fördelarna med Sovereign Cloud

Om du använder ett offentligt moln kan du förlora makten att kontrollera användningen av din data. Om data ligger under ett annat lands jurisdiktion kanske de inte har samma skydd som det land där datan samlades in. Lösningen kan då vara Sovereign Cloud, där du behåller alla fördelar med molnet samtidigt som du säkrar compliance.

De främsta fördelarna med Sovereign Cloud är säkerhet, compliance och dataskydd. Genom att behålla data inom nationella gränser är organisationer bättre rustade att hantera och skydda känslig information.

Sovereign Cloud är en framväxande standard för datalagring och hantering. I takt med att tekniken utvecklas och medvetenheten om dataskydd ökar kommer vi att se en ökad efterfrågan på lösningar som Sovereign Cloud över hela världen.

Suverän molnlösning från Orange Business

Suveräna moln kan i vissa fall göra det nödvändigt för extern eller intern expertis, men det erbjuder många fördelar för organisationer och företag. Orange Business kan hjälpa dig ta fram den optimala lösningen för din infrastruktur, utifrån tekniska, legala och kostnadsmässiga aspekter.

Sovereign Cloud från Orange Business innehåller:

  • Självbetjäningsplattform med användarvänligt gränssnitt
  • Datalagring lokalt i Sverige
  • Leverantör med efterlevnad och informationssäkerhet i vårt DNA: ISO27001, 14001, 9001 och SOC2 typ II, ISAE3402
  • Flexibel Kubernetes-funktionalitet
  • Konkurrenskraftig och förutsägbar kostnad
  • Teraform och API-integration
  • Tjänst byggd på NSX-T och Vcloud director som ger enastående nätverksfunktioner

Vill du veta mer om Sovereign Cloud och hur det kan möta dina unika behov och krav på compliance? 

Läs mer här

Prata gärna med mig om Sovereign Cloud!

Marcus Lange
Teknisk affärsutvecklingschef
Kontakt