Vad är Sovereign Cloud?

Termen Sovereign Cloud – fritt översatt suveränt moln – innebär kortfattat en lokal molntjänst där uppgifterna lagras och behandlas inom det egna landets gränser. Det kan vara ett bra alternativ till att använda globala molntjänster, eller som ett smart komplement för särskilda behov och användningsområden.

  • Vill du veta mer?

    Se videon med vår expert Sverre Støkken

Self-service Sovereign Cloud

Vår lösning för Sovereign Cloud ger dig skalbarheten och flexibiliteten som molntjänster ger, kombinerat med kontrollen och säkerheten för lokal datalagring. Allt samlat i en kostnadseffektiv och skalbar plattform med självbetjäningsmöjligheter.

Den här typen av molnlösning är anpassad för företag och offentlig verksamhet som lagrar och behandlar information i enlighet med regelkrav och lagstiftning i Sverige. Till exempel verksamheter inom finans, vård och hälsa men även inom andra branscher där regelefterlevnad för datahantering är ett viktigt fokusområde.

Vår lösning för suveränt moln är en tjänst som säkerställer att all data och relaterade metadata befinner sig på rätt ställe, i rätt land. Samtidigt ger den dig möjligheter för innovation och utveckling och tjänsten kan med fördel kombineras med publika molntjänster.

Läs mer om Self-service Sovereign Cloud

Datasuveränitet kräver ny syn på moln

Var lagras min data egentligen?

Den här frågan är inte bara ett tankeexperiment längre. Många verksamheter vill använda molnet för dess operativa fördelar, men ett moln är krasst sett andra organisationers servrar. Här tar vi upp den relevanta frågan om var din data finns och vem som kan komma åt den när du använder ett offentligt moln.

Läs mer om Datasuveränitet