Sovereign Cloud – när data måste lagras inom landet

Information är makt, men det är också ett ansvar – ett ansvar som många företag inte alltid hanterar på rätt sätt. Enligt International Data Corporation (IDC) lägger nästan 50% av europeiska företag klassificerad data i det publika molnet1.

Medan företag behöver tillgång till kvalitetsdata för att överleva och lyckas, har man de senaste åren sett ökade bekymmer kring insamling, lagring och användning av data. Faktorer som distansarbete till följd av Covid-pandemin och uppgången av automatisk datainsamling för IP-adresser, inloggningsuppgifter med mera, har lett till en kraftig ökning av datamängden som delas online och därmed också bekymmer kring säkerhet och integritet för både företag och konsumenter.

Som svar utfärdade Europeiska unionens domstol Schrems II-domen för att kodifiera klassificeringen och regleringen av data, inklusive specifikationer om säkra datalagringsplatser och protokoll. Inom ett område där de amerikanska teknikjättarna en gång dominerade, pågår det nu en debatt om huruvida amerikanska datalagringsalternativ uppfyller EU:s krav på datakontroll och lagring. Enskilda länder behöver ha datasuveränitet, lokal lagring och lokal kontroll över känslig data för att uppfylla krav och säkerhetsstandarder.

Marcus Lange, teknisk affärsutvecklingschef på Orange Business, säger: “Jag tror att det vanligaste misstaget är att inte planera i förväg. Vi ser många företag som har skapat en molnstrategi baserad på de juridiska krav och den situation som rådde vid tidpunkten, utan att beakta den trend vi ser där EU:s och lokala regler blir allt strängare. Detta innebär ofta att företagen behöver göra kostsamma och komplexa förändringar i sin molnstrategi och implementation som kunde ha undvikits.”

Business-Intelligence-Developer_Black.jpg

Enligt International Data Corporation (IDC) lägger nästan 50% av europeiska företag klassificerad data i det publika molnet1.

IDC anger att 62% av företagen inte helt uppfyller sina krav på datasuveränitet1.

”64% av tillfrågade företag anger att mängden känslig data som behöver lagras ökar och 71% av företagen säger att de har data som klassificeras som “topphemlig” 1

1. Archana Venkatraman, Rahiel Nasir, and Ewa Zborowska, Implementing Digital Sovereignty in the Journey to Cloud Overcoming the Challenges and Complexities of Deploying Sovereignty as Part of a Multicloud Strategy. IDC, February 2023.

https://www.vmware.com/content/dam/learn/en/emea/fy24/pdf/1892737_EMEA_24Q1_Implementing_Digital_Sovereignty_in_the_Journey_to_Cloud_EN.pdf

Markus     Som IT-expert inom datatjänster och managed services sedan 2000, har Marcus Lange, teknisk affärsutvecklingschef på Orange Business, arbetat nära kunder till Orange Business (tidigare Basefarm) sedan 2016. För närvarande fokuserar han sin expertis på Orange Business's lokala och suveräna molntjänster och han säger att den största fördelen med att arbeta hos Orange Business är samarbetet och kamratskapen mellan företagets fantastiska kollegor med stor mångfald av tekniska färdigheter.