Förflytta din verksamhet till molnet – på dina villkor

Är du redo att förflytta din företagsverksamhet till molnet? Att migrera till molnet presenteras ofta som den optimala och snabba vägen för att nå sina strategiska mål. Kontinuerlig digitalisering kommer att öka effektiviteten, minska kostnader samt optimera tiden som nya tjänster och produkter når ut till marknaden. Tyvärr är det även här förväntansnivån börjar skilja sig mellan beställare och förändringsledare. Många verksamhetsledare kan bli besvikna då de mål som är uppsatta är mer kostsamma än vad de initialt estimerades till innan förändringsarbetet påbörjades.

Med erfarenhet från att ha lett över 35 skräddarsydda molnresor har Andreas Stuve, Senior Cloud Advisor hos Orange Business, sett att företag utan tidigare erfarenhet av händelseförloppet gör misstag redan i strategifasen. Misstag som kanske inte visar sig direkt, utan längre fram under molnresan, men som ger negativ effekt på slutresultatet.

I brådskan att ta vara på fördelarna med publika molntjänster missar man ibland att skapa strategiska och välgrundade planer för sin verksamhets förändringsarbete. I vissa fall förutsätter man att egna, interna team kan hantera utmaningarna med att kontinuerligt implementera nya tjänster och applikationer. Något som kan vara problematiskt om inte grundförutsättningarna för att göra detta är på plats. Oavsett orsak flyttar många företag sin verksamhet till publika molntjänster för att snart upptäcka oförutsedda kostnader med tillhörande komplikationer.

"Men det finns lösningar för att undvika dessa fallgropar. Att bygga rätt från början och att samarbeta med molnexperter med lång erfarenhet är vitalt för att företag skall ge sin verksamhet bäst förutsättningar att kontinuerligt växa samt kapitalisera på de investeringar som genomförs."

Oavsett om er verksamhet precis påbörjat sin transformationsresa, eller kommit en bra bit på väg och är ett av många företag som redan förflyttat applikationer och affärskritiska data men tyngs av oförutsedda kostnader och komplikationer, kan Orange Business erfarna molnexperter hjälpa till. Det är aldrig för sent att trycka på paus för att utvärdera dagsläget och vägen framåt.

Andreas förklarar vidare att Orange Business hjälper till att skapa rätt förutsättningar för att förflytta företagsverksamheter till plattformar där de har bäst möjlighet att utvecklas framåt.

Som Hybrid Partner kan vi erbjuda flexibla tjänster inom Multi-Cloud lösningar. Vi kan möta kundens behov där de är vid varje given tidpunkt och hjälper till att definiera vad, när samt var verksamhetens funktioner skall förflyttas. Att erbjuda förvaltningstjänster inom hela spektrumet av molntjänster tillåter kunden att definiera vart de vill att deras verksamhet skall existera, vilket förändringstempo som skall hållas för att åstadkomma det som behöver göras samt när i tiden allt ska genomföras.

Varför ska företag låta Orange Business utvärdera sin molnresa? Enligt Andreas erfarenheter så står en stor andel företag som migrerat till publika molntjänster inför oväntade och onödiga kostnader. Med Orange Business som partner kan vi hjälpa våra kunder att proaktivt förvalta deras verksamhet i molnet genom att nyttja rätt mängd resurser och tjänster vid varje givet tillfälle.

Hur kan en förflyttning till publika molntjänster hjälpa min verksamhet?

Andreas menar att de vanligaste incitamenten för företag att förflytta sin verksamhet till molnet har tidigare varit att få kontroll över sina driftkostnader samt att skapa förutsättningarna för en modernisering av sin affärsverksamhets infrastruktur. Genom större insyn samt kostnadskontroll har företag en bättre förmåga att hantera planering av förändringar samt att vidareutveckla sina egna produkter och tjänster de erbjuder marknaden.

Jämfört med en traditionell IT-tjänsteleverantör konsumeras samtliga tjänster och infrastruktur inom publika molntjänster helt baserat på prestanda och nyttjandegrad. Detta har företag som har en välplanerad strategi stor fördel av, då de kan nyttja rätt mängd tjänster, enbart när det behövs. Att ha möjligheten att skala affärskapaciteten på ett agilt sätt bidrar till god kostnadskontroll över tid.

Med hjälp av proaktiv förvaltning av prestandabaserat nyttjande skapas marginaler som tidigare var låsta i avtal, samt nu kan återinvesteras i ytterligare utveckling. Vilket i sin tur utväxlas genom att komma snabbare till marknaden med sina produkter.

Med hjälp av rätt förutsättningar har verksamheten möjlighet till att:

  • Proaktivt minska upprätthållandekostnader för infrastruktur över tid, genom att enbart nyttja rätt mängd resurser och kapacitet, när de behövs för verksamheten.
     
  • Effektiv autonom skalning av er infrastruktur baserad på behov samt efterfrågan.
     
  • Möjlighet att kontinuerligt förädla och omvandla affärsinfrastruktur genom att ersätta med plattform- och mjukvarutjänster. Detta för att omfördela förvaltningsprocesser till att lösgöra mer tid för er verksamhet att fokusera på produkt och tjänsteutveckling för er marknad.

Hur kommer vi i gång, eller hur kan vi korrigera en mindre lyckad start på denna resa?

”Att veta var du är och vart du är på väg, är nyckeln till att framgångsrikt anpassa din verksamhet till de produkter och tjänster som finns tillgängligt inom Public Cloud. För att förbättra framgångsmöjligheterna för din verksamhetstransformation behöver du en plan för vad du skall göra med din nuvarande infrastruktur, dina applikationer samt din data.”

Andreas fortsätter, För att reducera komplexiteten av detta förändringsarbete rekommenderar vi att man initialt lägger tid på att göra en generell kategorisering av verksamhetens affärssystem. Det behövs för att kunna avgöra vilka infrastrukturella förutsättningar som finns, för att förflytta eller transformera verksamhetens applikationer & data till Public Cloud-tjänster. Det ger också initial och tydlig visualisering av hur stort ett förändringsarbete är samt vilken tid som behövs för att nå uppsatta mål.

Kategorisera verksamhetens affärssystem med tillhörande infrastruktur enligt nedan:

Rehost

Verksamhetsfunktion som förflyttas är redo för etablering med minimal förändring. Kostnadsreducering i fokus.

Refactor

Applikationer, databaser m.fl. som är redo för plattformstjänster. Men behöver reformeras med nya grundförutsättningar.

Re-architect

Förändring av grundläggande infrastruktur behövs för att erhålla effektivt prestandabaserat nyttjande.

Rebuild

Infrastruktur & applikationer som behöver byggas om innan förflyttning.

Replace

Funktion ersätts av annan lösning (ex: data förflyttas till ny applikation).

Retain

Funktion behålls på befintlig plats tills vidare (avtal m.fl. blockerar en förändring).

Andreas rekommenderar att alla kunder genomför en Cloud Migration Readiness Assessment, vilket är nyckeln till att skapa en väl definierad förändringsplan som passar verksamheten ur ett behov-, kostnad- och kalendertidsperspektiv.

Vi på Orange Business kan som partner hjälpa er att dela upp er molnresa i fyra faser, där vi tillsammans genomför ovan analys, definierar omfattning samt bygger rätt förutsättningar inför kommande förändring som bidrar till en framgångsrik resa till molnet.

Andreas och hans kollegor har sett fallgroparna på vägen till molnet och de känner till lösningarna. Kontakta oss idag för att se vad våra experter kan göra för ditt företag, oavsett var på resan ni befinner er.

Andreas     Andreas Stuve, Senior Cloud Advisor hos Orange Business, har byggt sin molnexpertis under ett decennium. Han har lett över 35 molnmigrerings- och transformationsprojekt och samarbetat med företag för att hjälpa dem att förstå var de är, var de vill vara och hur de kan nå dit genom att optimera sina molntjänster. Under de senaste uppdragen har Andreas haft rollen som teknisk projektledare med fokus på Microsoft Azure-tjänster.