Tycker du att molnekonomi är svårt?

Så här utarbetar du en projektplan för användning av molntjänster.

Om ditt företag inte behärskar den kommersiella aspekten av molnet finns risk att hamna efter. Idag handlar multimolnekonomin om så mycket mer än att bara få kontroll över kostnaderna och bli en viktig byggsten för att skapa affärsvärde.

Ladda ner broschyren «Are you struggling with Cloud Economics» för att ta del av elva tips om hur du skapar ett framgångrikt ramverk för FinOps.

Ladda ner broschyren

Allt går snabbare i molnet. Inköpsförfrågningar, som kan ta veckor i lokala datacenter, tar nu bara några sekunder att bearbeta i en självbetjäningsportal. Men hastigheten innebär också stora utmaningar i form av kostnadsvariationer och svårigheter att förutse månatliga utgifter.

CIO:er måste göra det kommersiella värdet av molnet mer mätbart för att påskynda övergången till molntjänster. Det kräver en mer transparent molnlösning, vilket gör det enklare att beräkna kostnader och göra besparingar genom att införa olika typer av teknik, konsolidera arbetsbelastningar och utnyttja molntjänster mer effektivt.

Vissa framsynta organisationer har implementerat FinOps för att kontrollera kostnaden för användning associerad med molnet. Men för att skapa en fullständig bild av värdet av en molnomvandling (inte bara förbrukning) måste CIO:er och IT-chefer överväga samtliga konsekvenser, inklusive organisationsförändringar, samordning med andra intressenter, beslutsfattande, affärsstrategier samt strategier för utbildning och allokering av molnresurser. Vi på Orange Business beaktar alla strategiska områden där molnet kan bidra till skapa värde. Vi tar ett bredare grepp än att bara hantera molnkonsumtionen när vi arbetar med FinOps.

are-you-strugg-1-1141x1536.png