Orange Business Sverige ledande på kundnöjdhet 2023

Orange Business Sverige är ledande i att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under det speciella året 2023 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning. Varje år genomför Radar en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet.

I år deltog över 1100 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde.

"Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2023 visar att proaktivitet i relationen värderas allt högre under en period med ansträngda budgetar och osäker ekonomi för köparsidan, säger Hans Werner, VD Radar."

Läs mer i Radars rapport