MedMera Bank värdesätter partnerskap

I en digital värld som kännetecknas av snabb förändring är en säker och anpassningsbar IT-plattform avgörande för framgång. MedMera Bank valde Orange Business som samarbetspartner 2015 och sedan dess har de både organisationerna utvecklat en framgångsrik och långvarig samarbetsrelation med snabba kontaktvägar.

Sedan ett år arbetar Robin Lindegren från Orange Business hos MedMera Bank. Han är en del av infrastruktur-teamet och deltar i planeringsarbetet och på teamets dagliga standups.

– Robin känner vår verksamhet och kommer snabbt med lösningar som möter våra behov. Tack vare att han jobbar så nära oss behöver jag sällan eskalera, utan Robin och servicedesken agerar väldigt fort.  

Erik lyfter också fram det nära samarbetet med Service Manager Fredrik Larsen som en nyckel till det goda partnerskapet. På de månatliga uppföljningsmötena går de igenom utförda och pågående ärenden, incidenthantering samt plan för failover- och disaster recovery-tester.

– Min upplevelse är att vi möts av senior personal och där många har varit på Orange Business länge. Jag uppskattar att Orange Business är en stabil, svensk leverantör, känner mig trygg i att vår data stannar i Sverige, och att jag alltid får snabb hjälp när jag hör av mig.

  • Orange Business levererar databastjänster: MongoDB, Posgres, MsSQL.
  • Säkehetsscanning inklusive rekommendationer på tjänster som bör uppdateras eller inaktiveras på servrarna. (Monthly Internal Vulnerability Scan)
  • VPN Client för att kunna jobba på distans mot företagsservrarna och Site to Site (Direkt koppling) mellan MedMera Banks kontor med Orange Business Datacenter.
  • Dedikerad Devops-tekniker.
  • Splunk för att indexera och korrelera realtidsdata i sökbara arkiv.

MedMera Bank är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet (KF), som sedan 2007 bedriver bankverksamhet under Finansinspektionens tillsyn. MedMera Bank erbjuder sparkonto och privatlån under Coops varumärke och har drygt 50 anställda.

MedMera Bank

Erik Ellqvist

Erik Ellqvist

IT-chef på MedMera Bank

“ – Vi har ett bra samarbete där vi alltid känner oss som en viktig och prioriterad kund, säger Erik Ellqvist, IT-chef på MedMera Bank. ”

Flexibel, säker och tillgänglig plattform

Erik leder ett team på cirka tjugo medarbetare där två team jobbar med vidareutveckling av verksamhetens digitala tjänster och en grupp sköter IT-plattformen. Lösningen består av ett 60-tal servrar och möjliggör drift av egenutvecklade mikrotjänster, databaser och externa programvaror.

– Eftersom vi är en relativt liten spelare är det en stor fördel för oss att kunna dra nytta av de skalfördelar som Orange Business erbjuder. Lösningen gör det enkelt att addera ytterligare en server, utöka kapaciteten eller lägga till en tjänst.

MedMera Bank behöver en flexibel plattform som stöttar dem på deras digitaliseringsresa för att leva upp till kundernas förväntningar på smidiga, digitala tjänster. Infrastrukturlösningen behöver stå emot de ständigt eskalerande säkerhetshoten och möta de allt tuffare regulatoriska kraven.

– Plattformen måste vara säker och tillgänglig. Våra kunder förväntar sig att kunna logga in och sköta sina bankärenden oavsett tid på dygnet, säger Erik.

medmera