Säkerhet och flexibilitet i fokus för MTR´s infrastruktur

Samarbetet med Orange Business inleddes med ett implementationsprojekt som syftade till att bygga en säker och flexibel infrastruktur anpassad efter MTR:s behov och krav.

Samarbetet med Orange Business inleddes med ett implementationsprojekt som syftade till att bygga en säker och flexibel infrastruktur anpassad efter MTR:s behov och krav.

Den nya infrastrukturen innebär att MTR fått en modern, mer flexibel och effektivare plattform där de kan öka eller minska kapaciteten allt eftersom behoven förändras. Med hjälp av Orange Business’ flexibla affärsmodell kan MTR dra nytta av skalbarheten, vilket inte bara förbättrar effektiviteten utan också minskar kundens kostnader då plattformen inte utnyttjas i onödan.

Säkerhet är en viktig fråga för MTR. I valet av leverantör var det därför ett stort plus att Orange Business har en kapabel säkerhetsorganisation, som är certifierad inom ISO 27001, samt ett Security Incident Responce Team (SIRT) som kan erbjuda säkerhetstjänster och tillsammans med kundteamet hantera säkerhetsincidenter och följa upp sårbarheter i förebyggande syfte.

Orange Business lägger stor vikt vid att rapportera problem och incidenter och varnar i tid när säkerhetsuppdateringar behöver göras. De bevakar, utvärderar och i brådskande fall, agerar de själva, utan att gå via kund, vilket MTR uppskattar. Säkerhetsarbetet är omfattande och idag behöver MTR inte någon ytterligare säkerhetsleverantör, vilket man hade tidigare. Orange Business kunniga konsulter är alltid tillgängliga och lätta att få tag på oavsett tid på dygnet.

En utmaning innan projektet påbörjades var att systemen behövde separeras och att accesserna till systemen skulle bli tydligare. Idag har detta åtgärdats och dessutom har alla system dokumenterats. Som ett resultat av projektet har MTR nu fått bättre ordning och reda i systemen vilket verkligen underlättar det dagliga arbetet.

Då Orange Business sköter både support, drift och säkerhet har IT-avdelningen på MTR fått mer tid över för sin egen kärnverksamhet. MTR slipper lägga resurser på detaljer i driften utan kan fokusera på verksamhetens behov och sin framtida utveckling. Viktigt framöver är att inte stanna upp utan att även framåt planera vad som kan utvecklas och förbättras, samt hur man ytterligare kan minska kostnader för system och backuper.

Orange Business uppdaterar plattformen regelbundet så att den följer med i den tekniska utvecklingen av moderna leveransmodeller som exempelvis molntjänster. För MTR är det viktigt att deras IT-partner är proaktiv, inte bara säger ja till MTR’s lösningar och förslag utan även utmanar och kommer med egna förslag på förbättringar. Man önskar en leverantör som levererar utförda tjänster med så bra kvalitet att MTR’s egna resurser inte behöver lägga tid på kontroller. Orange Business har kunniga experter som tar sig tid att föreslå och argumentera för alternativa lösningar i infrastrukturen, vilket både utvecklar och förbättrar kundens tjänster, men även tillgodoser höga säkerhetskrav.

 

 

MTR´s upplevda effekter i samarbete med Orange Business:

  • En mer flexibel plattform som kan skala upp och skala ner allt eftersom behoven förändras.
  • Mer ordning och reda – alla system är numera väldokumenterade och det är tydligt vem som har behörighet och inte.
  • MTR´s IT-avdelning behöver inte lägga lika mycket tid på driften och kan istället fokusera på framtida utveckling.
  • Sårbarhets- och säkerhetsuppdateringar görs regelbundet.
  • Lättillgänglig support alla tider på dygnet.
  • Bättre kostnadskontroll – genom ”nycklade” fakturor blir det tydligt vilka kostnader som härrör till vilka system.

Främsta framgångsfaktorerna enligt MTR:

  1. Säkerhet i fokus – säkerheten var viktig i upphandlingen och Orange Business har ett stort säkerhetsteam som varnar för incidenter och föreslår förbättringar.
  2. Samarbetsvilliga – kompetent, flexibelt och lösningsorienterat team som alltid ställer upp med resurser och kompetens.
  3. Tillgängliga – supporten är snabb och lätt att nå.
  4. Proaktiva – Orange Business team diskuterar och rekommenderar bästa lösningen för varje system.

För några år sedan lämnade MTR över driften av IT-infrastrukturen till Stockholms tunnelbana och tåg till Orange Business. Idag har de en plattform som garanterar både högre säkerhet och större flexibilitet. Nu kan bolaget dra nytta av lägre driftskostnader och har mer tid över för verksamhetens utveckling framåt.

De flesta som reser med tunnelbana, pendeltåg och snabbtåg har höga krav på att tågen ska vara säkra, tillgängliga och gå enligt tidtabell. De senaste åren har tågresandet ökat vilket gjort att kraven på säkerhet och tillgänglighet ökat ytterligare. I Stockholm är det MTR Nordic AB som ansvarar för tunnelbana och pendeltåg och sedan ett år tillbaka har bolaget outsourcat ansvaret för IT-infrastrukturen till Orange Business.

MTR