Data och artificiell intelligens har framträtt som de drivande krafterna bakom företagsframgång. Att omfamna dessa teknologier är inte bara ett val; det är en nödvändighet för att uppnå operativ excellens och leverera en kundupplevelse i världsklass. 

Oavsett bransch är de mest framgångsrika företagen idag de som utnyttjar kraften i datadrivna strategier över enbart intuition. Att bygga en AI-kultur likställs med att etablera en datakultur, där datadrivna insikter och rigorös analys utgör grunden för beslutsprocesserna. För att uppnå detta behöver företag genomgå en transformation som förlitar sig på den totala resan inom data. 

Orange Business Digital Services: mer än 30 års erfarenhet inom data

Vår strategi är centrerad kring ett starkt åtagande för innovation, vilket gör det möjligt för oss att maximera "tid till värde" för våra kunder. 

Med över 30 års erfarenhet inom datavärlden prioriterar vi integrationen av IT, data och affärer som grunden för vår värdeproposition. Därför har vårt team genomgått omfattande utbildning för att "tala data" med alla intressenter och överbrygga klyftan mellan teknik och affärsledare. Tillsammans arbetar vi mot ett gemensamt mål: att påskynda leverans av dataprojekt samtidigt som vi fokuserar på affärsmål och organisationsvärde. 

Business-Intelligence-Developer.jpg