Därför är molntjänster avgörande för framtidens vård

Vårdbranschen är en av de mest utmanande när det gäller transformation, med omfattande mängder föråldrade system som hanterar enorma kvantiteter känslig information. Allt detta i en miljö där tid är en avgörande faktor för att kunna leverera rätt vård och rädda liv.

Ett ökande behov av specialistvård och den rådande pandemin är några faktorer som driver svenska vårdleverantörer till att omvärdera sina organisationsmodeller och förbereda sig för att flytta till en multicloud miljö.

Vårdbranschen är i brådskande behov av att få grundläggande förutsättningar för en effektiv och säker molntransformation på plats.

Nya strategiska möjligheter

Många vårdleverantörer dras med tekniska silos och informationssystem av tveksam kvalitet. Detta gör det snudd på omöjligt att nyttja informationen på ett effektivt och säkert sätt för att kunna utveckla nya tjänster och erbjuda ännu bättre vård. Många leverantörer tyngs av teknisk skuld och stora administrativa omkostnader för att underhålla och uppdatera äldre system som fortfarande är avgörande för deras nuvarande arbetsprocesser.

Detta innebär dock att det finns stora möjligheter att snabbare implementera nya strategier och uppdatera existerande applikationer som är viktiga för vårdleverantörer på global och lokal nivå. Möjligheter som driver vårdbranschens övergång från transaktionsbaserad medicin till resultatbaserad omsorg. I och med hanteringen av känslig information är det dock avgörande att det blir rätt från början.

Vårdsektorn ser också en förflyttning mot en position av ökad datakännedom. Organisationer måste implementera arkitektur som möjliggör enkel tillgång till information på ett mycket säkert sätt.

Enligt en rapport från Forbes anser 46% av verksamhetsledare att de borde spela en nyckelroll i att möjliggöra och uppmuntra innovation istället för att, som nu är fallet, helt fokusera på ledarskap. Vad kan jag ge mina medarbetare och patienter? Rent praktiskt innebär detta att de vill ha tillgång till tjänster som kan distribueras och integreras snabbt. En solid molnstrategi gör detta möjligt.

Effekterna av en multicloudstrategi

Genom att förbättra utveckling, distribution, hantering, säkerhet och integration av applikationer och data har molnlösningar blivit en grundsten inom modern vård och omsorg.

Detta är kraften av en multicloud strategi. Målet är inte molnet i sig, utan att kunna leverera funktionalitet till vårdpersonal och patienter så snabbt och säkert som möjligt.

En sann multicloud upplevelse innebär att vårdpersonal på ett säkert sätt kan skapa, utföra, hantera och sammankoppla vilken typ av data eller applikationer som helst, på vilket moln som helst, hur snabbt som helst. Det bidrar även till minskad komplexitet och ökad effektivitet. En solid multicloudstrategi kan minimera kostnader i existerande on-prem workloads och koppla ihop existerade applikationer och datakällor med deras nya, ”Cloud Native” motsvarigheter på innovativa sätt.

Företag som däremot har överlåtit serveransvaret till en molnleverantör har kanske inte märkt av den ökade belastningstoppen. Då delas ju all infrastruktur med andra och det är med andra ord upp till molnleverantören att utnyttja energiresurserna där de behövs som mest.

Affärsnytta

Att molnet skapat så stor effekt för vårdbranschen har kommit genom att fokus uteslutande varit resultatorienterat. Inte på hur det ska utvecklas, installeras, byggas och hanteras.

Plötsligt kan specialiserade vårdavdelningar publicera applikationer på egen hand och genomföra specifika studier utan onödig väntetid. Molnet möjliggör innovation, men framför allt främjar det flexibilitet. Vård- och omsorgsorganisationer kan nu skala upp och ner sin användning baserat på unika verksamhetsbehov. Snabbt och utan höga kostnader. Detta innebär i sin tur att betydande mängder viktiga resurser, i form av både personal och teknik, snabbt kan anpassas för att möta nya, skiftande behov.